För alumner

Universitetet lever i alumnerna. I dessa aktiva personligheter som lätt blir eld och lågor över vetenskap. En alumn är nyfiken och tror på kontinuerlig förnyelse. Hen låter det goda gå vidare och delar med sig av sitt kunnande för det gemensamma bästa. Alumnerna är ett nätverk av passionerade påverkare som håller universitetets låga klar. De tror modigt på tankens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa.
Bli medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap

Helsinki Alumni - Största expertgemenskap

Passionerade påverkare som tror på tankens kraft att förändra attityder, människor och samhället.