Växternas årstider

På nordliga områden kommer årstiderna att dela upp växternas år i olika skeden.

Vintern har traditionellt ansetts vara den ogynnsamma årstiden, då växterna är i vila och deras ämnesomsättning är låg. Vilostadiet under vintern avslutas under våren då tillväxten startar som följd av den stigande temperaturen. Under tillväxtperioden fortsätter tillväxten och växterna blommar och frömognaden sker. På hösten tilltar köldhärdigheten som är en förutsättning för framgångsrik övervintring.

En dylik klar alternering av tillväxtperiod och viloperiod är typisk för många vedartade växter. Dessa växters årscykel beskrivs i exemplen nedan, för vårtbjörkens och lingonets del. Årscykeln för många örtartade växter är av motsvarande slag. Hos alla växter är dessa årstidsvisa skeden dock inte av samma slag. Till exempel hos svalörten är tillväxtperioden mycket kort, smultronet har två uppsättningar av blad under året, och backlöken kan utföra fotosyntes samt till och med tillväxa under vintern. Begrunda de exempelarter som presenteras nedan, och fundera på om den traditionella indelningen av året i en tillväxtperiod och en viloperiod är ändamålsenlig.