Lingon

Årscykeln hos lingon och andra ris är av samma slag som hos träden.

Då temperaturen under våren stiger spricker knopparna upp; i södra Finland sker detta i allmänhet i början av maj. Lingonet blommar i juni och dess bär mognar i augusti. Skottet växer i längd och under årstillväxten bildas det c:a tio nya blad i början av sommaren. Skottets tillväxt avtar redan i mitten av sommaren.

På hösten tilltar lingonets köldhärdighet. Det finns bristfällig information om de faktorer som startar förberedelserna inför vintern hos lingonet och övriga ris, men antagligen gynnas förberedelserna av långa nätter och låga temperaturer. Lingonets städsegröna blad utför effektiv fotosyntes under hela hösten, och fotosyntesaktiviteten fortsätter också under snön. Ämnesomsättningen är alltså aktiv också under vinterns ”viloperiod”. Livslängden hos lingonbladen är några år, och de äldsta bladen faller av huvudsakligen under senhösten eller vintern.