Växternas vinter

Övervintring över och under snön

Vintern är en gynnsam period för alla växtintresserade: vintergröna växter, vinterståndare och vinterdendrologi (trädens identifiering i vinterskrud) erbjuder intressanta möjligheter till aktivitet från hösten till våren. På dessa nätsidor presenteras ny forskningsbaserad information om växternas vinter, och idéer för hobbybaserad verksamhet under vintern. Traditionellt anses vintern utgöra en viloperiod för växterna. På hösten får de lövfällande arternas blad först en karakteristisk höstfärg och därefter fälls de. I och med att dagarna blir kortare och temperaturen sjunker förbättras växternas köldhärdighet. Flera nya forskningsrön visar att växternas aktivitet kan fortskrida även under vintern. Som exempel kan nämnas att städsegröna (ständigt gröna) växter kan utföra fotosyntes också under vintern, och att en del arter till och med kan växa under snön. Vintern kan därmed vara en aktiv period både för växterna och för alla växtintresserade!