Penninggräs

Penninggräs är en ettårig art: då fröna mognar i mitten av sommaren dör hela växten därefter.

Hos en del ettåriga växter är det endast fröna som övervintrar, och frögroningen sker under våren. Penninggräsets frögroning kan dock ske antingen på hösten eller våren.

Höstgroende ettåriga växters (eng. winter annual) frön gror redan på hösten. Plantan utvecklar en bladrosett, som övervintrar grön under snön. Bladen kan assimilera under milda perioder av vintern.

Vårgroende ettåriga växter (eng. summer annual) övervintrar som frön, och gror först följande vår. Både de höstgroende och vårgroende växterna blommar, producerar frön och dör under tidsperioden av en sommar. I en population av penninggräs finns det ofta växtindivider av båda slagen. En del av fröna kan förbli dormanta (genomgå ett vilostadium) och bildar då en fröbank i marken. Fröna kan bibehållas i marken i vila under flera år och gro först efter en längre tid.

Läs mera om effekten av milda vintrar på penninggräset:

Saarinen T., Lundell R., Åström H. & Hänninen H. 2011. Parental overwintering history affects the responses of Thlaspi arvense to warming winters in the North. –Environmental and Experimental Botany 72: 409-414.