Smultron

Smultronets livscykel är för vårens och sommarens del typisk för växter i nordliga områden: då temperaturen stiger på våren aktiveras den knopp som genomgått ett vilostadium under vintern, och knoppen börjar producera nya blad.

Lite senare under sommaren blommar smultronet och producerar bärliknande frukter (sammansatta frukter). Under sommaren sprider sig också smultronet vegetativt genom bildningen av stamrevor. Bildningen av stamrevor avslutas innan växten förbereder sig inför vintern.

I september får smultronbladen en rödaktig höstlig färgton, och lite senare vissnar bladen bort. Smultronet övervintrar dock inte utan blad, utan bildar nya små vinterblad som ersätter sommarbladen som vissnar. Vinterbladen har strukturella anpassningar, med vars hjälp smultronet kan assimilera under vintern. Vinterbladen vissnar på våren vid samma tidpunkt som de nya sommarbladen utvecklas.

För smultronets del är det svårt eller omöjligt att dela in året i en viloperiod och tillväxtperiod. För bladens del sker tillväxtstarten på våren och hösten, medan stamrevorna bildas under sommaren. Smultronet assimilerar också under vintern fastän det inte sker någon tillväxt.

Läs mera om smultronets sommar- och vinterblad:

Åström H., Metsovuori E., Saarinen T., Lundell R. and Hänninen H. 2015. Morphological characteristics and photosynthetic capacity of Fragaria vesca L. winter and summer leaves. –Flora 215: 33-39.