Svalört

Svalörten växer i lundar och gamla trädgårdar, och den startar sin tillväxt ganska obemärkt: svalörtens blad växer redan då snön smälter på våren.

Svalörten är en art som hör till den s.k. våraspekten; den tillväxer snabbt under våren, blommar i maj och frömognaden sker i juni. Därefter vissnar alla de ovanjordiska delarna av växten fram till midsommaren. I detta skede har träden fått blad, och det finns endast lite ljus tillgängligt i fältskiktet. Svalörtens egentliga tillväxtperiod räcker därmed endast ett par månader, och huvuddelen av året är en form av viloperiod.

Under den korta tillväxtperioden samlar svalörten reservsocker i sina tjocka rotknölar (birotsknölar). Rotknölarna och de övriga växtdelarna under marken är i vilostadium under sommaren. Nya rötter och bladanlag börjar bildas under markytan under hösten och vintern, med hjälp av de socker som finns lagrade. På grund av detta kan de nya bladens tillväxt starta snabbt under våren.Läs mera om våraspektens arter i blogen Växternas fyra årstider (på finska):

http://blogs.helsinki.fi/kasvien-nelja-vuodenaikaa/2017/05/23/vikkelat-ja-viilean-sopeutuneet-kevataspektin-kasvit/

http://blogs.helsinki.fi/kasvien-nelja-vuodenaikaa/2017/06/22/alkukesan-lakastujat/