Backlök

Backlöken är en lökväxt som växer bl.a. på torra ängar och hagmark.

Backlöken har gröna, övervintrande blad. På våren växer backlöken snabbt, och i juni bildas en blomstängel. I blomställningen finns ett varierande antal blommor och talrika groddknoppar, med vars hjälp backlöken sprider sig vegetativt.

Efter halva sommaren vissnar backlökens blad, men stammen förblir grön och assimilerande. Under hösten vissnar alla ovanjordiska växtdelar, och detta fenomen försnabbas av torra perioder.

Löken genomgår en kort viloperiod under sensommaren-hösten. Tillväxtstarten sker under markytan: backlöken producerar nya rötter, och utvecklingen av det första bladet startar. Under hösten producerar backlöken 1-3 blad. Bladen övervintrar gröna under snön, och bladen kan assimilera under milda perioder av vintern. Det kan ske en betydande tillväxt av bladen under snötäcket på vintern. Backlöken är därmed aktiv under hela året, frånsett vinterns kalla perioder och den korta viloperioden under sensommartorkan.

Läs mera om groddknoppar i blogen: Växternas fyra årstider (på finska):

http://blogs.helsinki.fi/kasvien-nelja-vuodenaikaa/2017/07/24/itusilmuista-uusia-kasviyksiloita/