Vinterstig

En vinterstig har öppnats i Helsingfors, i Viks arboretums omgivning, i december 2017.

Längs stigen finns 12 skyltar, som presenterar information om växternas övervintring (på finska). Infoskyltarna är utplacerade längs stigen endast under vinterperioden. (Maj 2022: Vinterstigens infoskyltar är nu avlägsnade inför sommaren.)

Hela stigens längd är 1,8 km, men man kan också välja en kortare del av rutten. Till startpunkten kommer man lättast genom att ta en sandväg från Rönnbackas sida, som går tvärs över åkrarna i Vik. Man kan nå vinterstigen också genom att ta sandvägar från Gammelstadens eller Hertonäs’ riktning.

Områdets stigar har ingen vinterunderhållning. Speciellt under vårvintern kan stigarna vara mycket hala. Stigen används därmed på eget ansvar.

Infoskyltar