Vintergröna växter

Växterna indelas traditionellt enligt bladens livslängd i två grupper.

De städsegröna (ständigt gröna) växterna har blad året om, medan de lövfällande växterna (”sommargröna växter”) har blad endast under tillväxtsäsongen. Typiskt för de städsegröna växternas blad att de består under flera år. Till exempel granbarren kan i södra Finland uppnå en livslängd av 5-7 år.

En enkel indelning i städsegröna växter och lövfällande växter är problematisk eftersom flera örtartade växters blad kan bestå helt eller delvis under vintern, och vissnar ner först då utvecklingen av de nya bladen under följande tillväxtsäsong har startat. I den engelskspråkiga litteraturen kallas dessa växter vintergröna (”wintergreen”). Livslängden på de vintergröna växternas blad är således mellan de städsegröna växternas (med långlivade blad), och de lövfällande växternas (med blad som lever under en tillväxtsäsong) bladlivslängd.