Utbildningsprogram

Vid kandidat- och magisterprogrammen i pedagogik kan du utbilda dig för arbete inom fostran, utbildning, undervisning, lärande och ledning och för uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis. Studierna i pedagogik ger dig även färdigheter att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap.
Kandidat- och magisterprogram

Kandidatprogrammet i pedagogik innefattar nio olika studieinriktningar varav tre är svenskspråkiga:

  • studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik,
  • studieinriktningen för klasslärare och
  • studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik.

Därtill finns sex finskspråkiga studieinriktningar inom programmet (specialpedagogik, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, klasslärare, lärare inom småbarnspedagogik och allmän pedagogik och vuxenpedagogik).

Magisterprogrammet i pedagogik innefattar åtta olika studieinriktningar varav två är svenskspråkiga:

  • studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik och
  • studieinriktningen för klasslärare.

Därtill finns sex finskspråkiga studieinriktningar inom programmet (specialpedagogik, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, klasslärare, småbarnspedagogik och allmän pedagogik och vuxenpedagogik).

Vill du arbeta med uppdrag i samhället som kräver pedagogisk expertis, t.ex. som klasslärare eller med chefs- eller expertuppdrag inom vuxenutbildning eller det småbarnspedagogiska området? De olika studieinriktningarna leder till olika behörigheter och kompetenser för arbetslivet.

Kandidatprogrammets webbsidor

Flerformsutbildning för lärare inom småbarnspedagogik

Studerande i kandidatprogrammet kan fortsätta sina studier i följande magisterprogram utan separat ansökan, om studerande har beviljats examensrätt till kandidat- och magisterstudier.

Magisterprogrammets webbsidor

In the two-year Master’s Programme in Changing Education, you get an understanding of education as a dynamic and transformable construct from the individual neural level to global policies. You also gain the knowledge and skills to analyse, develop and influence the practices and structures of education systems, institutions, teaching and pedagogical issues.

Master’s Programme in Changing Education