Studier och studielivet

Lär känna våra studerande och se vad de har att säga om studier och allt som hör till studielivet vid Uni och Pedagogiska fakulteten.
Bekanta dig med våra studenter och studielivet

Studielivet består av mycket mer än bara studier! Studiegemenskapen vid pedagogiska fakulteten stöder dig genom hela din studietid. Studentföreningar ser till studerandenas intressebevakning, välmående och underhållning. Läs mer om studentföreningar, studerandes egna erfarenheter, fakultetens utrymmen och studier i Helsingfors.

Studentföreningar Condus och Didacta

Condus

Condus är studentorganisationen vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet

Didacta

Didacta är ämnesföreningen för dem som studerar allmän- och vuxenpedagogik, småbarnspedagogik eller på klasslärarlinjen på svenska vid Pedagogiska fakulteten.