Studierätter

Information om studierätter, återställande av studierätt och ansökning av tilläggstid.
Examensstudierätter

Avläggande av studier kräver att du har ikraftvarande studierätt. Största delen av våra studerande har genom urval fått rätt att avlägga pedagogie kandidatexamen och/eller pedagogie magisterexamen. Examina är planerade så, att du kan avlägga kandidatexamen på tre år och magisterexamen på två år. Dessa är också utsatta som målsatta studietider i universitetslagen.

Om du är intresserad av att avlägga examen, bekanta dig med nätsidorna för kandidatprogrammet i pedagogik och magisterprogrammet i pedagogik

Fristående studier

En person som inte har rätt att avlägga examen vid universitetet kan beviljas rätt att genomföra s.k. fristående studier för att öka yrkeskompetensen eller den vetenskapliga kompetensen.

Joo-studier

Med flexibel studierätt, dvs. JOO-rätt, avses helt enkelt möjligheten att ansöka om studierätt vid ett annat universitet, till exempel för att avlägga en biämneshelhet eller fristående studieperioder.

Komplettering av examen med fristående studier

Pedagogiska fakulteten erbjuder flera valbara studiehelheter som är tillgängliga också för studerande från andra fakulteter.

Tilläggstid till fristående studier

Du kan ansöka om tilläggstid till tidsbundna fristående studier vid pedagogiska fakulteten genom e-blanketten under. Med fristående studier menas här, sådana studier som inte leder till examen, och att personen i fråga inte har en examensstudierätt vid Helsingfors universitet.

Tilläggstid till examensstudierätt

Om du har examensstudierätt vid pedagogiska fakulteten, hittar du information om hur du ansöker om tilläggstid i Instruktioner för studerande.

En student (grundexamensstudent eller doktorand) som inte anmäler sig när- eller frånvarande för läsåret förlorar sin studierätt. Om studenten vill senare återuppta sina studier måste hen ansöka om återställande av studierätten av fakulteten. Grundexamensstudenter hittar närmare anvisningar till hur man ansöker om återställande av studierätten i Instruktioner för studerande.

 

Doktorander hittar närmare anvisningar till hur man ansöker om återställande av studierätten i Instruktioner för studerande.