Kompletterande utbildning

I ett föränderligt arbetsliv ger kompetens den bästa tryggheten. Häng med i utvecklingen och uppdatera din kompetens utifrån den nyaste evidensbaserade kunskapen.
Behörighetsgivande studier för lärare

Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet ansvarar för flera olika behörighetsgivande studier för lärare. Hos oss kan du studera på svenska både till klass- och ämneslärare eller till lärare inom småbarnspedagogik.  

Läs mer.

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (på finska)

Opettajille suunnattu Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä -erikoistumiskoulutus (DigiErko) tarjoaa erinomaisen väylän oman työn ja työyhteisön kehittämiseen digitaalisten ympäristöjen parissa. Erikoistumiskoulutus on pitkäkestoinen (60 op) koulutusmuoto, joka uudistaa ja täydentää perinteistä täydennyskoulutusta ja tarjoaa ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää osaamista jo työelämässä toimineille opettajille.

Lue lisää DigiErkon verkkosivuilta.

Information for immigrants (på engelska)

The University of Helsinki advice service provides information on how to apply to a Finnish higher education institution. If you have previously studied at a higher education institution, we can advise you on continuing or supplementing your studies. We also offer preparatory training for higher education studies as well as qualification training in various fields.

Read more

Professionell utveckling och komplettering av kompetens

Helsingfors universitets centret för utbildningsevaluering HEA

  • HEA fortbildar lärare, rektorer och pedagogiska experter utifrån utvärderings- och forskningskunskapen. Läs mer på finska.

Nätverket Innokas

Helsingfors universitets utbildningserbjudande för lärare och experter inom utbildning