Avdelningar och enheter

Avdelningens verksamhet består i enlighet med universitetets uppgifter av forskning, undervisning och samverkan med samhället.

För fakultetens utbildningar ansvarar kandidat- och magisterprogrammen som har en ledare och en ledningsgrupp.

Kandidatprogrammet

 • Elina Kontu, ledare
 • Seija Kairavuori
 • Jan-Erik Mansikka
 • Nina Sajaniemi
 • Erja Syrjäläinen
 • Lotta Uusitalo-Malmivaara
 • Janne Varjo
 • Minja Lahdelma, studerande
 • Konstamikko Korhonen, studerande
 • Erna Lindberg, sekreterare, utbildningsplanerare

Magisterprogrammet

 • Inkeri Ruokonen, ledare
 • Sami Paavola
 • Kirsti Lonka
 • Minna Autio
 • Eira Suhonen
 • Liisa Tainio
 • Krista Laitila, studerande
 • Aleksi Vehmassalo, studerande
 • Anni Juva, sekreterare

Centret för universitetspedagogik HYPE utbildar Helsingfors universitets undervisningspersonal till experter inom högskoleundervisning och -inlärning. Enheten producerar och stöder forskning inom området vid Helsingfors universitet och bedriver forskningssamarbete såväl inom Finland som utomlands med universitet som forskar och undervisar inom universitetspedagogik.

Mer information ►

Centret för utbildningsutvärdering är en forskningsenhet som erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster som utreder kvaliteten på undervisning och utbildning för att stöda beslutsfattandet och utvecklingsarbetet bland annat för skolor och läroverk, kommuner, föreningar, Utbildningsstyrelsen samt ministerier.

Mer information ►

CICERO Learning är ett nätverk för inlärningsforskare med samarbete i Finland och runt omkring världen. Nätverket koordineras av pedagogiska fakulteten.

Mer information ►