Övningsskolor

I lärarutbildningen vid Helsingfors universitet ingår alltid undervisningspraktik. Pedagogiska fakulteten ansvarar för undervisningspraktiken som ordnas av två övningsskolor, Normallyceum i Helsingfors och Viks övningsskola, samt av ett omfattande nätverk av fältskolor med många daghem, skolor och andra läroanstalter. Undervisningspraktik i svenskspråkiga utbildningar utförs i partnerskolor.
Övningsskolornas uppgift

Övningsskolornas akademiska uppgift är att ordna den undervisningspraktik som hör till de pedagogiska studierna inom lärarutbildningen vid universitetet samt att handleda och vidareutveckla praktiken. Övningsskolorna planerar undervisningspraktiken för skolornas del enligt examensfordringar.

Båda övningsskolorna anordnar utbildning enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen. Övningsskolorna har forsknings-, fortbildnings- och undervisningssamarbete med fakultetens enheter, andra universitetsenheter samt inhemska och utländska aktörer inom utbildningsområdet.

Helsingin normaalilyseo ger grundläggande utbildning för sina elever och gymnasieutbildning för sina studerande.

Helsingfors universitets övningsskola Viikin normaalikoulu kan ge förskoleundervisning och grundläggande undervisning samt morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning för sina elever samt gymnasieutbildning för sina studerande.

Handledd praktik

Fältskolenätverk och partnerskolor

Utöver övningsskolor organiseras praktik relaterade till lärarutbildning i ett omfattande nätverk av fältskolor, som omfattar ett stort antal förskolor, skolor och andra utbildningsinstitutioner. Lärarpraktik som ingår i svenskspråkig utbildning bedrivs i partnerskolor.

 

Övningsskolornas verksamhet