Lärarutbildningsforumet

Lärarutbildningsforumet utvecklar lärarutbildningen i omfattande samarbete med högskolor och berörda grupper inom undervisnings- och utbildningssektorn. Under mandatperioden (2024–2027) samordnas Lärarutbildningsforumets verksamhet av Helsingfors universitet med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet.

Aktuellt