Kontaktuppgifter

Pedagogiska fakulteten ligger i Kronohagen nära Helsingfors centrum (Brobergsterrassen 5 A).
Övningsskolorna ligger i Rödbergen (Bangatan 6) och i Vik (Springgatan 2).

Postadress
Pedagogiska fakulteten
PB 9, Brobergsterrassen 5 A
00014 Helsingfors universitet

Telefon
02941 911 (växel)

Karta över Kronohagen

Brobergsterrassen och Minerva

Lär känna den unika universitetsmiljön i Kronohagen.

Introduktion och kontaktinformation för dekanen och prodekanerna

Forsk­nings- och lä­rar­per­so­nal hittas på

Ansökningsservicen

Har du frågor eller kommentarer om ansökningen till universitetet?
Ansökningsservicen betjänar dig i alla frågor kring ansökningen.

Studentservicen

Studentservicen på Brobergsterrassen.

Dok­tors­ut­bild­ning

Kontakt med e-posten: edu-research@helsinki.fi

Serviceadress: edu-research@helsinki.fi

Helsingfors universitets administrativa tjänster och supporttjänster har organiserats i organisationen Universitetsservicen. Kontakter angående pedagogiska fakulteten kan skickas till serviceadressen ktdk-yleishallinto@helsinki.fi.

Universitetets kommunikation förmedlar information om forskning och annat aktuellt som berör universitetsvärlden. Vi hjälper journalister och massmedier att hitta rätt kontaktperson eller forskare för en intervju.

Ta kontakt.

Du kan skicka feedback om webbplatsen innehåll till serviceadress: comms-citycentre@helsinki.fi.