Normallyceum i Helsingfors

Välkommen till Normallyceum i Helsingfors

Normallyceum i Helsingfors är en övningsskola som hör till Helsingfors universitets Pedagogiska fakultet och som omfattar grundskolans årskurser 1–5 och 7–9 samt gymnasiet. Grundskolan har cirka 400 elever och gymnasiet cirka 245. Gymnasiet har 80 nybörjarplatser. Till grundläggande utbildning antas elever främst från skolans eget elevupptagningsområde i Södra Helsingfors, med undantag av latinklassen dit eleverna antas på basis av ett separat lämplighetstest.

Skolans långa historia som en klassisk skola återspeglas bland annat i det faktum att skolan är en av få finländska skolor där man kan studera latin från årskurs 7 i grundskolan. Skolan använder också det latinska mottot "Non scholae sed vitae" ("inte för skolan, utan för livet").

Nyheter
Grundläggande utbildningen och gymnasiet
Lär känna oss