Helsingfors universitets övningsskola i Vik

Vid Helsingfors universitets övningsskola i Vik studerar elever i årskurserna 1-9 i grundskolan, gymnasiestuderande och lärarstuderande. Vid Viks övningsskola är det och lätt att lära sig och tryggt att arbeta tillsammans i enlighet med vår verksamhetsidé. Vi strävar efter hållbar utveckling i all vår verksamhet.

Nyhet
Grundläggande utbildningen och gymnasiet
verksamhet i vår skola