Gemensam verksamhet

Viks övningsskola har flera samarbetspartner, och tillsammans med dem stöder och förstärker vi skolans verksamhet på ett helhetsbetonat sätt.

Föräldraföreningen Viikin norssin Tuki ry är ett forum för samarbete mellan skola och hem. Elevernas föräldrar, lärare och skolans personal kan delta i föreningens verksamhet. Lärarmedlemmen för läsåret 2021–2022 väljs i maj 2021. För att finansiera sin verksamhet tar föräldraföreningen ut en frivillig understödsavgift. Föräldraföreningen beviljar årligen stipendier och ordnar om möjligt klubbar och olika evenemang i syfte att väcka och upprätthålla samarbetsandan mellan hem och skola. Vårjippot ”Kevätkeikaus” är ett evenemang som föräldraföreningen organiserar i skolan varje år och som förenar nytta med nöje. Föräldraföreningens ordförande väljs för en tvåårsperiod på höstmötet. På föreningens webbplats finns information om viktiga frågor: www.viikinnorssintuki.blogspot.com. Information om viktiga evenemang ges också via Wilma-meddelanden.

Viks övningsskola har en stor krets av alumner, vår skola är ju redan mer än 150 år gammal.

Föreningen HESTEO ry
(Helsingin ensimmäisen suomalaisen tyttöoppilaitoksen entiset oppilaat, dvs. ”Tidigare elever från Helsingfors första finska läroanstalt för flickor”)

Föreningen grundades år 1947.

Du kan bli medlem genom att kontakta:
sekreterare Riitta Kaaja
09-660 087 tai 040-7310 822
riitta.kaaja@kolumbus.fi

 

Vår skola deltar i många olika verksamheter och vi har en bred skara av olika samarbetspartner som för sin del möjliggör skolans fantastiska verksamhet.