Vår skola

Vi är Helsingfors universitets övningsskola i Vik. Skolans historia börjar redan 1869 som den första finskspråkiga flickskolan i Helsingfors. Under läsåret 2018–2019 firade vi skolans 150-årsjubileum. Vi tror på traditioner, men samtidigt riktar vi oss fördomsfritt mot framtiden.

Enligt vår filosofi är Viikin normaalikoulu en skola där det känns bra att lära sig och tryggt att arbeta tillsammans. Skolans all verksamhet syftar till en livsstil som har hållbar utveckling i fokus. Sommaren 2008 fick vårt gymnasium ett uppskattat miljöcertifikat som det första gymnasiet i huvudstadsregionen, hösten 2010 fick gymnasiet Grön Flagg och hösten 2014 certifikat för hållbar utveckling

Viks övningsskola i siffror

Verksamhetsidé

På Viks övningsskola är det lätt att lära sig och tryggt att arbeta tillsammans.

Värderingar

ARBETSPARTNERSKAP

Viks övningsskola är en arbetsplats för barn, unga och vuxna, där var och en har rätt att arbeta i trygghet och i lugn och ro. Målet är att skapa en känsla av samhörighet och partnerskap i skolan, med fokus på öppenhet, ärlighet, inbördes respekt, rättvisa, gemensamt ansvar och trygghet.

INBÖRDES RESPEKT

Vid Viks övningsskola finns många olika människor i många olika åldrar och med många olika arbetsuppgifter. Mångfald är en resurs som vi vårdar och skyddar. I skolsamfundets verksamhet är det viktigt att lyssna på och beakta andra människor. Respekt för andra och att ta andra människor i beaktande är förutsättningar för ett bra och resultatrikt samarbete.

Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun visio ja strategia vuoteen 2025

Ledande rektor

Tapio Lahtero, tapio.lahtero@helsinki.fi, 0503501361

Gymnasiets rektor

Marja Mikkola, marja.k.mikkola@helsinki.fi, 0504484663

Rektor för den grundläggande undervisningen, klass 7–9

Ilkka Laasonen, ilkka.laasonen@helsinki.fi, 0503124377

Rektor för den grundläggande undervisningen, klass 1–6

Kimmo Koskinen, kimmo.i.koskinen@helsinki.fi, 0503263394

Kansli, de längre klasserna och gymnasiet

Heli Poutala-Villanen, vink-kanslia@helsinki.fi, 0503894125

Kansli, de övre klasserna och administrationen

Milla Söder-Bhandari, vink-kanslia@helsinki.fi, 0503448101

Studiehandledare

Elisa Vilhunen, elisa.vilhunen@helsinki.fi, 0503182303

Ida Kauppinen, ida.m.kauppinen@helsinki.fi, 0503183122

Sanna Pöysä sanna.poysa@helsinki.fi, 0505707164

Skolvaktmästare: Jarkko Järvinen, Pirkko Korkiakoski ja Anu Tikkanen.

e-post: vink-vaksi@helsinki.fi

Tel: 02 941 57930

Skolbibliotekarie Niko Määttä, niko.maatta@helsinki.fi, 02 941 57515

 

Skolhälsovårdare, årskurserna 1.—5., Ansa Kokljuschkin, 050 436 2019

Skolhälsovårdare, årskurserna 6.—9., gymnasiet, Hanna Korhonen, 050 527 7838

Skolkurator, årskurserna 1.—9., Matleena Kosunen, 040 661 7717

Skolkurator, gymnasiet, Nanna Myrskylä, 040 718 0744

Skolpsykolog, gymnasiet, Hanna Vappula, 050 401 3276