Undervisning

Helsingfors universitets normalskola i Vik är en skola med elever från förskolan, lägre årskurser och högre årskurser samt gymnasister och lärarpraktikanter. Skolan har cirka 940 elever, 250 lärarpraktikanter och 110 anställda.
Grundläggande utbildningen och gymnasiet