Forskning och fortbildning

Forskning, försök och utveckling är en viktig del av verksamheten i övningsskolorna. Vi deltar också i regional och nationell projektverksamhet och fortbildning.
Forskning, försök och utveckling (TutKoKe)

Forskning, försök och utveckling (TutKoKe, från finskans ”tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta”) är en viktig del av övningsskolornas verksamhet. Med tanke på att framtida lärare utbildas i övningsskolor är det viktigt att lärarna i dessa skolor ständigt utvecklar sitt arbete och är informerade om utvecklingen inom sitt eget område. Övningsskolornas lärare uppmuntras att göra till exempel olika undervisningsförsök och producera läromedel. Även akademisk forskning ingår i TutKoKe-verksamheten. Många lärare i Helsingfors övningsskolor håller på att skriva eller har redan skrivit en doktorsavhandling.

I båda övningsskolorna i Helsingfors finns en arbetsgrupp som koordinerar TutKoKe-verksamheten och som leds av TutKoKE-koordinatorer. Ett av de centrala målen för TutKoKe-verksamheten är att göra det forsknings-, försöks- och utvecklingsarbete som görs av lärare i Helsingfors övningsskolor känt och synligt. Lärarna presenterar resultaten av verksamheten på Helsingfors övningsskolors Novissima-seminarium som anordnas varje läsår. Novissima är en nätpublikation (på finska) som är öppen för alla och som presenterar TutKoKe-verksamheten i Helsingfors övningsskolor: Novissima/

Forskning, försök och utveckling (TutKoKe) är en viktig strategisk tyngdpunkt för övningsskolorna och detta ska synliggöras allt mer i Helsingfors universitets övningsskolor under de kommande åren. Nätpublikationen TutKoke är gemensam för Normallyceum i Helsingfors och Viks övningsskola och hör ihop med detta mål. Dess innehåll består av både material som grundar sig på egentlig akademisk forskning och presentationer av praktiska undervisningsförsök. Publikationen ger lärare möjlighet att presentera sitt pedagogiska utvecklingsarbete, såsom olika undervisningsförsök, undervisningsmaterial som de producerat eller andra forskningsprojekt. Publikationen är ett praktiskt forum för att dela med sig av sina kunskaper till andra lärare och inspirera till forskning, försök och utveckling. Publikationen är också ett skyltfönster för Helsingfors universitets övningsskolor eftersom dess innehåll är öppet för alla. Publikationen kommer förhoppningsvis att bidra till att TutKoke-verksamheten allt bättre integreras i skolornas vardag.

TutKoKE-koordinatorerna i Viks övningsskola och Normallyceum i Helsingfors

Anni Loukomies och Marko van den Berg

eNorssi-portalen utvecklas till en bas för särskilt för den handledda praktiken inom lärarutbildningen. Universitetens övningsskolor, lärarutbildningsinstitutioner, SOOL samt Undervisnings- och kulturministeriet är med i samarbetet.

Bekanta dig med forskning vid Helsingfors universitet.

    Fortbildning och projekt

    Som universitetets övningsskola är en av våra uppgifter att ge fortbildning inom våra kompetensområden till andra. Vi har aktiv fortbildningsverksamhet på ett nationellt och internationellt plan, via nätet och på plats. Lärarna ger fortbildning tillsammans med bl.a. Regionförvaltningsverket i Södra Finland, nätverket eNorssi och HY+ samt i samband med olika projekt.

    Forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamheten i Viikin normaalikoulu finansieras delvis genom projektverksamhet. De viktigaste samarbetspartnerna är Undervisnings- och kulturministeriet (UKM), Utbildningsstyrelsen (UBS) och Regionförvaltningsverket (RFV). Projektverksamheten har planerats med tanke på strategins och läsårets tyngdpunkter. Material som utvecklats i projekten är i princip öppna och delas ut till andra utbildningsanordnare. Våra lärare som deltar i projekten delar med sig av sina erfarenheter och sin kompetens på olika konferenser och seminarier och naturligtvis som en del av lärarutbildningen.