Biblioteket och lärandemiljöer

I Viks övningsskola är det lätt att koncentrera sig på att lära sig i de olika och mångsidiga lokaler som utvecklas på basis av kunskap.

Biblioteket är en viktig del av skolans lärandemiljö.

Elever kan komma till biblioteket för att låna litteratur gruppvis med en lärare eller självständigt. Bibliotekets samlingar omfattar cirka 25 000 band. I samlingarna finns litteratur för elever i den grundläggande utbildningen och studerande i gymnasiet. Biblioteket införskaffar material regelbundet.

Skolans elever, personal och lärarpraktikanter har rätt att använda de böcker, lokaler och anordningar i bibliotekets samlingar som lånas ut. Förutom litteratur finns det också bärbara datorer som kan lånas ut från biblioteket, varav en del är avsedda för Abitti-proven för gymnasister. På biblioteket finns även läroböcker i vissa läroämnen som gymnasister kan låna.

Helsingfors övningsskolor har en gemensam databas för bibliotekens material. Du kan söka material genom söktjänsten. Kom ihåg att kontrollera att verket är tillgängligt i just din egen skola (klicka på verkets namn i sökresultatet och ”tarkista niteet”: "Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu”).

Biblioteket är även ett trivsamt utrymme där elever och studerande kan tillbringa sina raster och håltimmar och arbeta självständigt. Det finns brädspel på biblioteket och bibliotekarien ordnar då och då brädspelsveckor och annan verksamhet under läsåret.

Under terminerna är biblioteket öppet vardagar mellan 8.00 och 16.00.

Bibliotekarien hjälper till med att söka information och att använda biblioteket samt stöder undervisningen på många olika sätt.

I skolans bibliotek finns det två förnyade rum som heter Sakari och Topelius. Rummen har fått sina namn efter Zacharias Topelius, som var en av skolans grundare.

Sakari är inrett med mjuka soffor, sadelstolar, en tuschtavla och höjbara bord. Rummet är i princip avsett för smågruppsarbete, men det används också för självständigt arbete och differentiering. I Sakari finns även brädspel, bärbara datorer och tidskrifter.

I Topelius finns en heltäckningsmatta, ljudisolerande fåtöljer, småbord, fotpallar, gungstolar och sittkuddar, och rummet är i princip avsett för arbete som kräver tystnad och koncentration. Topelius har använts särskilt under läslektioner, men i likhet med Sakari lämpar rummet sig också t.ex. för att öva julpjäser eller att göra boktrailrar.

Med hjälp av flyttbara möbler kan båda rummen på ett kreativt sätt anpassas efter lektionernas behov. De trivsamma Sakari och Topelius är också mycket populära platser där gymnasister tillbringar sina håltimmar och eleverna i årskurserna 7–9 sina raster.

Majakka är ett rum i tredje våningen som kan anpassas till olika behov. Rummet har stora fönster mot söder, heltäckningsmatta och flyttbara möbler. Skorna lämnas i en hylla utanför rummet.

En undervisningsgrupp kan placeras i Majakka så att allas uppmärksamhet riktas mot skrivtavlan eller skärmen eller så att det bildas flera små grupper. Tack vare flyttbara möbler kan placeringen och uppmärksamheten varieras på ett flexibelt sätt under lektionen. Majakka används också mycket som en plats för tyst och självständigt arbete. Majakka är en trivsam plats både för gymnasister under håltimmar och för barnens spel och lekar under eftermiddagsverksamheten.

Läsdiplom (finns bara på finska)

Läsdiplomet för årskurserna 1–6 utvecklades år 2009. Bibliotekarie Niko Määttä samt klasslärare Taru Piironen, Sirkka Myllytaus och Ulla Ilomäki-Keisala från biblioteksgruppen var med i planeringen av läsdiplomet. Vid valet av böcker för läsdiplomet beaktades det pedagogiska perspektivet genom att välja böcker mångsidigt från olika genrer. Majoriteten av eleverna i årskurserna 1–6 tar varje år antingen läsdiplom eller mästarläsardiplom. Läsdiplomet har haft en tydlig motiverande effekt på eleverna i årskurserna 1–6. Läsdiplomets boklistor uppdateras med jämna mellanrum.