Gymnasiet

Skolans historia börjar redan 1869 som den första finskspråkiga flickskolan i Helsingfors och år 2019 fyllde skolan 150 år. Vi tror på traditioner och samtidigt riktar vi oss fördomsfritt mot framtiden. Vår skola är ansedd både nationellt och internationellt. Våra resultat i studentskrivningarna hör till de bästa i landet och vid vårt gymnasium kan du genomföra högskolestudier under gymnasietiden.

Gymnasiet i vår skola är ett litet och traditionellt gymnasium där det ges undervisning av hög kvalitet och där de studerande kan bygga en bra och bred grund för framtida studier. I vår skola, som har fokus på hållbar utveckling, får var och en vara sig själv.

Skolans historia börjar redan 1869 som den första finskspråkiga flickskolan i Helsingfors. År 2019 fyllde skolan 150 år. Vi tror på traditioner, men samtidigt riktar vi oss fördomsfritt mot framtiden. Vår skola är ansedd både nationellt och internationellt, bland annat i form av många besök och projekt. Vår verksamhet för hållbar utveckling har certifierats år 2008 och certifikatet har uppdaterats åren 2011, 2014 och 2017.

Gymnasiets årliga musikal är också ett mycket populärt och spektakulärt evenemang.

Gymnasierektor för Viks övningsskola är Marja Mikkola.

Skolans ämneslärare, studiehandledare och speciallärare ansvarar för undervisningen i gymnasiet. Varje gymnasiegrupp har en egen grupphandledare. Ärenden i anslutning till studentexamen sköts av biträdande rektor Päivi Korhonen. Gymnasiets pedagogiska arbetsgrupp (LuPeda) som har inrättats för pedagogisk och strategisk utveckling av gymnasiet sammanträder regelbundet.

Studerandekårens styrelse företräder gymnasiets studerande. Den sammanträder i styrelsens rum och sköter ärenden som gymnasisterna har med skolans personal och studerandekåren. Studerandekårens styrelse sköter också sin egen ekonomi. Studerandekårens ordförande för en regelbunden dialog med gymnasiets rektor.

Gymnasiets grupphandledare har ett nära samarbete med vårdnadshavarna. De tar kontakt i frågor som gäller studier och skolgång, träffar vårdnadshavare i enskilda elevfrågor och på föräldramöten samt planerar gemensamma evenemang (t.ex. kaffeserveringen på de gamlas dans).

Den huvudsakliga kommunikationskanalen är Wilma.