Lärarpraktik

Som avdelning vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet ansvarar vi för grundutbildning och fortbildning av lärare. Viks övningsskola är en övningsskola som ordnar undervisningspraktik för blivande klasslärare, ämneslärare och speciallärare.

En av våra grundläggande uppgifter är att vara en skola som möjliggör den handledda undervisningspraktiken för dem som studerar till lärare vid vårt universitet, vid Konstuniversitetet och delvis även vid andra universitet. Nästan alla lärare i vår skola arbetar som lärarutbildare och de får kompetens för detta genom att genomföra en utbildningsmodul för handledare av nätverket eNorssi och/eller Helsingfors universitets övningsskolor. Många har också meriterat sig genom doktorsexamen samt genom att forska, skapa läromedel, driva utvecklingsarbete och delta i nationellt läroplansarbete. Praktiken har tre huvudlinjer: ämneslärarpraktik, klasslärarpraktik och speciallärarpraktik, och deras innehåll, årliga tidtabeller och längd varierar. Den handledda praktiken styrs av planer som har utarbetats i samarbete med Pedagogiska fakulteten.

I vår skola finns utvecklingsgrupper för ämneslärarpraktik, speciallärarpraktik och klasslärarpraktik som utvecklar praktiken och stöder verksamheten vid behov. Grupperna leds av koordinatorn för ämneslärarpraktik och koordinatorn för klasslärarpraktik som får ersättning för koordineringsarbetet. Gruppmedlemmarna betalas ersättning om det är fråga om ett större arbete för utveckling av undervisningspraktiken.

Mer information om lärarutbildningen finns på den gemensamma sidan för Helsingfors universitets övningsskolor.