Årskurserna 7–9

Helsingfors universitets övningsskola i Vik är en skola med elever från förskolan, lägre årskurser och högre årskurser samt gymnasister och lärarpraktikanter. Skolan har cirka 940 elever, 250 lärarpraktikanter och 110 anställda.

Vi är Helsingfors universitets övningsskola i Vik och skolans historia börjar redan 1869 som den första finskspråkiga flickskolan i Helsingfors. Många av våra traditioner har långa rötter och de skapar en bas för vår verksamhetskultur samt ger en grund för utveckling. Skolan har varit belägen i olika delar av Helsingfors, och den senaste flyttningen från Haga till de nya skollokalerna i Vik ägde rum år 2003, och sedan dess har de lägre årskurserna funnits under samma tak med de högre årskurserna och gymnasiet.

I den grundläggande utbildningen skapar vi en god och säker miljö där eleverna kan lära sig och stöder deras välbefinnande och uppväxt mot andra stadiet.

 I årskurs 7 finns det fem parallella klasser och drygt 100 elevplatser.

Rektor Ilkka Laasonen ansvarar för administrativa frågor i de högre årskurserna i Viks övningsskola.

Sekreterare med ansvar för de högre årskurserna är

Skolans ämneslärare, studiehandledare och speciallärare tillsammans med våra skolgångshandledare ansvarar för undervisningen i årskurserna 7–9. Lärarnas och handledarnas kontaktuppgifter finns på sidan med kontaktuppgifter.

Styrelsen för elevkåren för årskurserna 7–9 är ett språkrör för eleverna i de högre årskurserna i riktning mot skolans personal och den utvecklar skolan så att den skulle bli en bättre plats att vara och studera. Elevkåren träffar rektorn för årskurserna 7–9 två gånger per läsår och elevkårens företrädare deltar vid behov i möten av olika arbetsgrupper.

Föräldraföreningen Viks norssin Tuki ry är ett forum för samarbete mellan skola och hem. Elevernas föräldrar, lärare och skolans personal kan delta i föreningens verksamhet. Lärarmedlemmen för läsåret 2021–2022 väljs i maj 2021. För att finansiera sin verksamhet tar föräldraföreningen ut en frivillig understödsavgift. Föräldraföreningen beviljar årligen stipendier och ordnar om möjligt klubbar och olika evenemang i syfte att väcka och upprätthålla samarbetsandan mellan hem och skola. Vårjippot ”Kevätkeikaus” är ett evenemang som föräldraföreningen organiserar i skolan varje år och som förenar nytta med nöje. Föräldraföreningens ordförande väljs för en tvåårsperiod på höstmötet. På föreningens webbplats finns information om viktiga frågor: www.viksnorssintuki.blogspot.com. Information om viktiga evenemang ges också via Wilma-meddelanden.