Varför studera?

Det finns många olika skäl att studera vid Öppna universitetet. Du kan till exempel:

Du kan först genomföra enskilda kurser och om du har tillräckligt med intresse kan du avlägga hela studiehelheter.

Du kan inkludera studieprestationerna till din examen, om du senare blir studerande på universitetet eller redan studerar på universitetet. I Öppna universitet kan du inte avlägga examen.

Du kan studera på många olika sätt: gå på föreläsningar, delta i webbkurser, tentera litteratur eller kombinera olika studieformer. Studieavsnittens prestationssätt hittar du i undervisningsprogrammen.

Undervisningen ordnas oftast 1–2 gånger i veckan på kvällstid, ibland även på lördagar, så det är möjligt att studera vid sidan av arbetet. Antalet föreläsningstimmar varierar från ämne till ämne.

Närstudier

Närstudier innebär att du deltar i föreläsningar, övningskurser och arbete i grupp. Studierna innehåller självständigt arbete, till exempel läser du litteratur och gör uppgifter – ibland också i webbaserade lärmiljöer. Om prestationssättet inkluderar en tent, skrivs den på traditionellt sätt i en föreläsningssal (närtent) eller på nätet (webbtent).

Närstudier passar dig som vill delta i undervisningen i en föreläsningssal och träffa läraren och andra studerande personligen. I bästa fall är föreläsningarna interaktiva situationer som inspirerar till diskussioner också på pauserna och efter föreläsningarna.

Webbaserade studier

Webbaserade studier ger dig möjlighet att studera hemma eller utomlands. Studierna genomförs i sin helhet via nätet.

Flerformsstudier

Flerformig undervisning kombinerar närstudier och webbaserade studier. Ett enskilt studieavsnitt kan innehålla bl.a. närundervisning, grupparbeten samt föreläsningar och diskussioner på webben. En flerformig studiehelhet kan innehålla både webbaserade kurser och föreläsningskurser.

Studierna vid Öppna universitet är avgiftsbelagda (15 euro/studiepoäng). Studieavgifterna vid Öppna universitetets samarbetsinstitut varierar. Sommarundervisningen är avgiftsfri för grundexamensstuderande som vid anmälningstidpunkten är närvaroanmälda vid Helsingfors universitet.