Öppna Webbkurser, MOOC 

MOOC är en port till toppuniversitetets mest intressanta innehåll. Studera när det passar dig!

Förkortningen MOOC kommer från de engelska orden Massive Open Online Course. Kurserna är därför öppna webbkurser där alla intresserade ryms med. De är vanligtvis öppna under en viss tid (t.ex. en termin eller ett läsår), då man kan delta flexibelt i dem efter sitt eget tidsschema.

På denna sida hittar du de MOOC-kurser som för närvarande står till buds vid Helsingfors universitet och som är öppna för alla.

Alla MOOC-kurserna vid Helsingfors universitet
Kom igång med studierna
  • Kontrollera först schemainformation och andra instruktioner på kursens egen kurssida.
  • Till MOOC-kurser krävs oftast ingen förhandsanmälan, utan studierna inleds genom att logga in i kursens nätbaserade inlärningsmiljö.
  • Det kostar inget att delta i MOOC-kurser. För att en prestationsanteckning (studiepoäng) för kursen ska registreras i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem ska du anmäla dig till kursen och vid behov betala öppna universitetets studieavgift. En del av MOOC-kurserna är avgiftsfria även när de gäller registrering av studiepoäng.
  • Helsingfors universitet beviljar inte universitets användarnamn till deltagare i MOOC-kurser, eftersom du inte behöver användarnamnet för dina MOOC-studier.
  • Mer information om praxis gällande nätstudier hittar du i våra Instruktioner för studerande.
Är du ute efter något annat?

Bekanta dig med hela utbudet av öppna universitetsstudier