Öppna Webbkurser, MOOC 

MOOC är en port till toppuniversitetets mest intressanta innehåll. Studera när det passar dig!

Förkortningen MOOC kommer från de engelska orden Massive Open Online Course. Kurserna är därför öppna webbkurser där alla intresserade ryms med. De är vanligtvis öppna under en viss tid (t.ex. en termin eller ett läsår), då man kan delta flexibelt i dem efter sitt eget tidsschema.

På denna sida hittar du de MOOC-kurser som för närvarande står till buds vid Helsingfors universitet och som är öppna för alla.

MOOC-kurserna

Studierna på en MOOC-kurs inleds genom inloggning i den webbaserade inlärningsmiljön. Studieavgiften för öppna universitetet ska vanligen betalas först om man vill ha en officiell studieprestationsanteckning om genomförd kurs. Ytterligare information om studiepraxis finns i Instruktioner för studerande: MOOC-kurser

 

Är du ute efter något annat?

Bekanta dig med hela utbudet av öppna universitetsstudier