Sommarstudier vid öppna universitetet

Du kan hitta din egen väg, stärka dina färdigheter eller förverkliga din dröm vid öppna universitetet - också sommaren 2024!
Bekanta dig med sommarstudierna

Öppna universitetet erbjuder studier inom Helsingfors universitets utbildningsprogram och Språkcentrum för alla intresserade. Sommarstudier erbjuds från början av maj till slutet av augusti på webben, vid universitetet och på partnerutbildningsinstitutioner. 

Anmälan och studieavgifter

Obs! Om du är en nuvarande examenstuderande vid Helsingfors universitet, se anvisningarna för dig i avsnittet Anvisningar för grundutbildningsstuderande vid Helsingfors universitet.

  • Anmälning sker på webben en kurs i taget.  
  • Tidpunkten för anmälan finns på kursens kurssida. 
  • Studieavgiften betalas i samband med anmälan.
  • Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng. Det finns också kurser som är avgiftsfria. 
  • Anmälan till studierna är bindande.
Information för examensstudenter vid Helsingfors universitet

Sommarstudierna är i de flesta fall* avgiftsfria för närvaroanmälda examenstuderande vid Helsingfors universitet.
 

*) I följande fall ska även examensstuderande även betala studieavgiften: 

  • Om kursen anordnas i samarbete med annan utbildningsorganisation.
  • Om kursen har en viss kvot för examensstuderande, och den redan är fylld.
  • Om du vill höja ett redan godkänt vitsord på ett studieavsnitt inom den öppna universitetsundervisningen. Innan du anmäler dig, kontakta avoin-student@helsinki.fi
Studier under läsåret 2024-2025

Nu kan du också ta del av den preliminära informationen om studieprogrammen för läsåret 2024-2025!