Sommarstudier vid Öppna universitetet

Studera på sommaren!
 • På den här sidan hittar du sammanställd information om öppna universitetsstudier sommaren 2023. 
 • Sommarkurser erbjuds från början av maj till slutet av augusti.
 • Även om största delen av studieutbudet är på finska, finns det också kurser på svenska och engelska.
 • En stor del av studierna ordnas på nätet, men det finns också kurser som ordnas vid universitetet och vid samarbetsläroanstalter. Information om hur kursen genomförs, eventuella undervisningslokaler och allmän praxis finns på kurssidan för respektive kurs.
 • Studieutbudet kan komma att utökas under sommaren.

Vill du planera dina studier vidare, bekanta dig också med studieutbud för läsåret 2023–2024!   

Så kan du börja studera
 • Anmälan till studier sker på webben via webbsidan för respektive kurs.
  • Obs! Om du är grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet, börja din anmälan genom att lägga till studieavsnittet i din studieplan i Sisu. 
 • Anmälan öppnar i regel 45 dagar innan kursen börjar. Kontrollera alltid tidpunkten för när anmälan öppnar på kurssidan.
 • Studieavgiften bestäms enligt kursens omfattning och är 15 euro per studiepoäng. Avgiften betalas på nätet i samband med anmälan.
 • Det finns också avgiftsfria studier i studieutbudet:
  • Sommarstudier (utom kurser anordnade av samverkande läroanstalter) är avgiftsfria för dem som är närvaroanmälda examensstuderande vid Helsingfors universitet vid tidpunkten för anmälan. Också grundexamensstuderande ska dock betala normal studieavgift om
   • studerande vill höja ett redan godkänt vitsord på ett studieavsnitt inom den öppna universitetsundervisningen. Innan du anmäler dig, kontakta avoin-student@helsinki.fi
   • en avgiftsfri kvot för examensstuderande har reserverats för kursen och den har hunnit fyllas. 
  • Öppna universitetsstudier är avgiftsfria för ukrainska medborgare.
  • Prova på-kurserna är avgiftsfria för alla.
  • Deltagande i öppna webbkurser, dvs. mooc-kurser (Massive Open Online Course) är kostnadsfritt för alla. Öppna universitetets studieavgift betalar du i regel om du vill genomföra kursen och få studieprestationen registrerad i Helsingfors universitets studieförvaltningssystem.