Anmälan och studieavgifter
Anmälan till Öppna universitetsstudier sker på webben en kurs åt gången. Studieavgiften betalas i samband med anmälan.
 • Anmälan börjar som regel 45 dagar före kursstart. Till en del studier kan man anmäla sig flexiblare enligt sin egen tidtabell.

 • Anmälan sker på webben och kräver finländsk personbeteckning, nätbankskoder, Helsingfors universitets användarnamn eller andra finländska högskolors HAKA-användarnamn.

 • Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng.

 • Anmälan till studierna är bindande.

 • Anmälningspraxisen för öppna nätkurser, dvs. MOOC, och för studier som ordnas vid samarbetsinstituten avviker från de ovan nämnda.

 • Närmare anvisningar om anmälan, studieavgifter och annullering av anmälan finns nedan.

1. Anmälan (allmänt)

 1. Välj en kurs i studieutbudet som du vill anmäla dig till.
 2. På kursens kurssida ser du om anmälan pågår eller när anmälan börjar.
 3. Fyll i anmälningsblanketten eller komplettera/rätta dina tidigare uppgifter.
 4. Betala studieavgiften som nätbetalning. Genom att betala studieavgiften bekräftar du din anmälan. Sommarstudierna vid Öppna universitetet är avgiftsfria för de studerande för grundexamen som vid anmälningstidpunkten är närvaroanmälda vid Helsingfors universitet.
 5. Du får automatiskt bekräftelse till din e-post på att du anmält dig.
 6. Aktivera ditt användarnamn vid Helsingfors universitet före kursstarten. Observera att aktiveringen av användarnamnet förutsätter stark autentisering eller personlig identifiering vid Helsingfors universitet. Om du är studerande för grundexamen vid Helsingfors universitet, använder du i studierna vid Öppna universitetet ditt eget användarnamn för universitetet. Mer information om användarnamnet och aktiveringen av det i finns i Instruktioner för Öppna universitetsstuderande: Användarnamn vid Helsingfors universitet
 7. Läs också: Checklista för studier
 8. Läs också: Öppna universitetets anmälnings- och betalningsvilkor

Anmälan sker på webben och kräver finländsk personbeteckning, nätbankskoder, Helsingfors universitets användarnamn eller andra finländska högskolors HAKA-användarnamn. 

2. Anmälan om du är examensstuderande vid Helsingfors universitet

 1. Välj en kurs i studieutbudet som du vill anmäla dig till.
 2. På kursens kurssida ser du om anmälan pågår eller när anmälan börjar.
 3. Börja din kursanmälan i Sisu: Lägg först till studieavsnittet i din studieplan om avsnittet ännu inte finns i studieplanen. Välj sedan prestationssätt och undervisning vid Öppna universitetet. Till sist instruerar Sisu dig att göra anmälan på kurssidan.
 4. Fyll i anmälningsblanketten eller komplettera/rätta dina tidigare uppgifter.
 5. Betala studieavgiften som nätbetalning. Genom att betala studieavgiften bekräftar du din anmälan. Sommarstudierna vid Öppna universitetet är avgiftsfria för de studerande för grundexamen som vid anmälningstidpunkten är närvaroanmälda vid Helsingfors universitet.
 6. Du får automatiskt bekräftelse till din e-post på att du anmält dig.
 7. Läs också: Checklista för studier
 8. Läs också: Öppna universitetets anmälnings- och betalningsvilkor

3. Anmälan till öppna webbkurser, MOOC

 • Studier på MOOC-kurser inleds med inloggning i en webbaserad inlärningsmiljö. En länk till den webbaserade inlärningsmiljön finns på kursens sida.
 • Du kan bekanta dig med och delta i MOOC-kurser gratis. Du betalar studieavgiften till Öppna universitetet först när du vill få en prestationsanteckning (studiepoäng) för kursen i Helsingfors universitets studieprestationsregister. En del av MOOC-kurserna är helt avgiftsfria.
 • Närmare uppgifter om deltagande och studier finns på kursens kurssida.
 • Mer information finns i Instruktioner för studerande: MOOC-kurser 
 • Se också nuvarande kursutbudet av MOOC-kurser: Öppna webbkurser, MOOC

4. Anmälan till studier som ordnas vid samarbetsinstitut

 1. Välj en kurs i studieutbudet för Öppna universitetet eller ett samarbetsinstitutet som du vill anmäla dig till.
 2. Anmäl dig till kursen via samarbetsinstitutet.
 3. Anmäl dig därefter också som studerande vid Öppna universitetet. Du får anvisningar för anmälan från institutet.
 4. När du anmäler dig som studerande vid Öppna universitetet får du ett användarnamn vid Helsingfors universitet .Aktivera användarnamnet före kursstarten. Observera att aktiveringen av användarnamnet förutsätter stark autentisering eller personlig identifiering vid Helsingfors universitet. Mer information finns i Instruktioner för studerande: Anvädarnamn vid Helsingfors universitet
 5. Du kan vända dig till samarbetsinstitutet i alla frågor som gäller undervisningsarrangemangen och institutets egen praxis.
 6. Läs mer: Cheklista för studier
 7. Läs mer: Öppna universitetets anmälnings- och betalningsvilkor

5. Anmälan när arbetsgivaren betalar studieavgiften

 • Arbetsgivaren kan köpa Öppna Universitets presentkort (fi) som du kan använda för att anmäla dig till dina studier.

 • Om du kan använda arbetsgivarens kreditkort, kan du betala studieavgiften med det.

 • Du kan också anmäla och betala studieavgiften själv och senare fakturera avgiften av din arbetsgivare.

 • Öppna universitetets studieavgift är 15 euro per studiepoäng (sp). Till exempel priset på en kurs som omfattar fem studiepoäng är 75 euro.
 • Vissa studier kan vara förenade med särskilda materialavgifter. De nämns på kursens kurssida och betalas i samband med betalningen av studieavgiften.
 • Studieavgiften betalas i samband med anmälan som nätbetalning.
 • Studieavgiften berättigar till att delta i undervisning, tenter och/eller andra prestationssätt som beskrivs på kursens kurssida. Det finns dock tilläggsavgifter för distanstenter, överförda tenter och tentfrågor på främmande språk. Mer information i Instruktioner för studerande: Tentamen
 • Sommarstudier vid Öppna universitetet är, med undantag av materialavgifter, avgiftsfria för närvaroanmälda grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet. Även kurser som ordnas under läsåret kan ha avgiftsfria platser för studerande för grundexamen.
 • I studieutbudet ingår också i varierande grad avgiftsfria studier för alla eller vissa grupper av studerande.
 • I alla öppna webbkurser, dvs. MOOC, är deltagande avgiftsfritt. Öppna universitetets studieavgift betalas först när den studerande vill få en prestationsanteckning för kursen (studiepoäng) i Helsingfors universitets studieprestationsregister. En del av MOOC-kurserna är helt avgiftsfria. Mer information i Instruktioner för studerande: MOOC-kurser
 • Studieavgifterna, annulleringsvillkoren och praxisen för studier som ordnas vid Öppna universitetets samarbetsinstitut varierar beroende på det institut som ordnar utbildningen.
 • Läs mer: Öppna universitetets anmälnings- och betalningsvilkor
 • Anmälan till Öppna universitetets studier är bindande. I princip återbetalas studieavgiften inte.

 • Om du dock insjuknar innan studierna börjar och inte kan inleda studierna, gottgörs den del av studieavgiften för kursen som överstiger 75 euro mot sjukskrivningsintyg. Kontakta i så fall Öppna universitetet så fort som möjligt: avoin-student@helsinki.fi. Beloppet återbetalas inom cirka en månad.

 • Det lönar sig i vilket fall som helst att annullera anmälan, eftersom platsen då blir ledig för den som har reservplats. Anmälan ska annulleras per e-post på adressen avoin-student@helsinki.fi.

 • Om Öppna universitetet blir tvunget att ställa in undervisningen på grund av att antalet personer som anmält sig eller av någon annan motsvarande orsak är litet, gottgörs studieavgiften i sin helhet inom cirka en månad från det att kursen ställts in.

 • Villkoren för indragning av undervisning som ordnas av samarbetsläroinrättningarna kan variera. Kontrollera villkoren för indragning från läroanstalten i fråga.

 • Obs! Villkor för annullering till följd av undantagssituationen pga. coronaviruset covid-19: Öppna universitetets studieavgift återbetalas om du på grund av coronavirusinfektion eller karantän som påförts dig inte kan fortsätta studierna eller om det inte är möjligt för dig att gå på en ersättande kurs som ursprungligen var planerad som närundervisning, till exempel av orsaker som har att göra med undervisningstekniken. Studieavgiften återbetalas också om Öppna universitetet blir tvunget att ställa in undervisningen. Dessa villkor gäller tills vidare.

 • Läs mer: Öppna universitetets anmälnings- och betalningsvilkor