Anmälan och studieavgifter

På den här sidan hittar du anvisningar för anmälning och studieavgifter vid öppna universitetet i Helsingfors.
 • Anmälan till öppna universitetsstudier sker på webben en kurs åt gången.  
 • Tidpunkten för anmälan finns på kursens kurssida. Anmälning är endast möjlig under anmälningsperioden.
 • Studieavgiften är 15 euro per studiepoäng. Den betalas som nätbetalning i samband med anmälan. 
 • Studerandeplatserna fylls i anmälningsordning. 
 • Anmälningspraxisen och studieavgifter för öppna nätkurser, dvs. MOOC, och för studier som ordnas vid samarbetsinstituten avviker från de ovan nämnda.
 • Anmälan till studierna är bindande.
 • Närmare anvisningar om anmälan, studieavgifter och annullering av anmälan finns nedan.
 • Obs! Humanistiska fakulteten och Psykologi har ett annat anmälningsförfarande för sommaren 2024. Se instruktioner på sidan Annmälan till sommarkursser inom Humanistiska fakulteten och Psykologi

1. Anmälan 

 1. Välj en kurs i studieutbudet som du vill anmäla dig till.
 2. På kursens kurssida ser du om anmälan pågår eller när anmälan börjar.
 3. Anmäl dig till kursen via knappen Gå till anmälningen.
  - Om du har ett giltigt användarnamn för Helsingfors universitet, anmäl dig till kursen med det (Helsingfors universitets behörighet) 
  - Om du inte har ett användarnamn för Helsingfors universitet: fortsätt genom att identifiera dig i tjänsten Suomi.fi.
  - Om du inte kan identifiera dig via tjänsten Suomi.fi, välj: Fortsätt utan inloggning.
 4. Fyll i anmälningsblanketten eller komplettera/rätta dina tidigare uppgifter.
 5. Betala studieavgiften som nätbetalning. Genom att betala studieavgiften bekräftar du din anmälan.
 6. Du får automatiskt bekräftelse till din e-post på att du anmält dig.
 7. Aktivera ditt användarnamn vid Helsingfors universitet före kursstarten. Observera att aktiveringen av användarnamnet förutsätter stark autentisering eller personlig identifiering vid Helsingfors universitet. Om du är studerande för grundexamen vid Helsingfors universitet, använder du i studierna vid öppna universitetet ditt eget användarnamn för universitetet. Mer information om användarnamnet och aktiveringen av det i finns i Instruktioner för öppna universitetsstuderande: Användarnamn vid Helsingfors universitet

2. Anmälan om du är examensstuderande vid Helsingfors universitet

 1. Välj en kurs i studieutbudet som du vill anmäla dig till.
 2. På kursens kurssida ser du om anmälan pågår eller när anmälan börjar.
 3. Börja din kursanmälan i Sisu: Lägg först till studieavsnittet i din studieplan om avsnittet ännu inte finns i studieplanen. Välj sedan prestationssätt och undervisning vid öppna universitetet. Till sist instruerar Sisu dig att göra anmälan på kurssidan.
 4. Fyll i anmälningsblanketten eller komplettera/rätta dina tidigare uppgifter.
 5. Betala studieavgiften som nätbetalning. Genom att betala studieavgiften bekräftar du din anmälan.
  • Sommarstudierna vid öppna universitetet är avgiftsfria för de studerande för grundexamen som vid anmälningstidpunkten är närvaroanmälda vid Helsingfors universitet.
  • Om du vill höja ett redan godkänt vitsord på ett studieavsnitt inom den öppna universitetsundervisningen ska du alltid betala den kursspecifika studieavgiften. Innan du anmäler dig, kontakta avoin-student@helsinki.fi
 6. Du får automatiskt bekräftelse till din e-post på att du anmält dig.

3. Anmälan till öppna webbkurser, MOOC

 • Studier på MOOC-kurser inleds med inloggning i en webbaserad inlärningsmiljö. En länk till den webbaserade inlärningsmiljön finns på kursens sida.
 • Du kan bekanta dig med och delta i MOOC-kurser gratis. Du betalar studieavgiften till öppna universitetet först när du vill få en prestationsanteckning (studiepoäng) för kursen i Helsingfors universitets studieprestationsregister. En del av MOOC-kurserna är helt avgiftsfria.
 • Närmare uppgifter om deltagande och studier finns på kursens kurssida.
 • Mer information finns i Instruktioner för studerande: MOOC-kurser 
 • Se också nuvarande kursutbudet av MOOC-kurser: Öppna webbkurser, MOOC

4. Anmälan till studier som ordnas vid samarbetsinstitut

 1. Välj en kurs i studieutbudet för öppna universitetet eller ett samarbetsinstitutet som du vill anmäla dig till.
 2. Anmäl dig till kursen via samarbetsinstitutet.
 3. Anmäl dig därefter också som studerande vid öppna universitetet. Du får anvisningar för anmälan från institutet.
 4. När du anmäler dig som studerande vid Öppna universitetet får du ett användarnamn vid Helsingfors universitet .Aktivera användarnamnet före kursstarten. Observera att aktiveringen av användarnamnet förutsätter stark autentisering eller personlig identifiering vid Helsingfors universitet. Mer information finns i Instruktioner för studerande: Anvädarnamn vid Helsingfors universitet
 5. Du kan vända dig till samarbetsinstitutet i alla frågor som gäller undervisningsarrangemangen och institutets egen praxis.
 • Öppna universitetets studieavgift är 15 euro per studiepoäng (sp).
 • Studieavgiften betalas på nätet i samband med anmälan. Du kan bekanta dig med betalningssätten på Paytrails webbplats (American Express används inte vid Helsingfors universitet).
 • En del studier kan medföra separata materialavgifter. De nämns på kurssidan och betalas i samband med studieavgiften.
 • Studieavgiften ger rätt att delta i den undervisning som beskrivs på kurssidan, i tentamina och/eller andra prestationssätt.
 • Studieavgiften kan också betalas med ett presentkort till öppna universitetet.
 • Studieavgifter, avbokningsvillkor och praxis för studier som anordnas vid öppna universitetets samarbetsläroanstalter varierar beroende på läroanstalten.
 • Läs mer: Öppna universitetets anmälnings- och betalningsvillkor

En del av öppna universitetets studier är avgiftsfria för alla eller för vissa grupper av studenter.

 • Prova på-kurserna där du kan bekanta dig med ett vetenskapsområde och universitetsstudier är avgiftsfria för alla deltagare.
 • Sommarstudier är avgiftsfria för examensstuderande vid Helsingfors universitet. Observera dock följande:
  • Vid tidpunkten för anmälan ska du vara närvaroanmäld examensstuderande.
  • Avgiftsfriheten gäller inte eventuella materialavgifter för kursen.
  • Avgiftsfriheten gäller inte höjning av vitsord: om du vill höja ett tidigare godkänt vitsord genom ett studieavsnitt vid öppna universitetet betalar du alltid en kursspecifik studieavigft. Före anmälan, kontakta: avoin-student@helsinki.fi.
  • Avgiftsfriheten för sommarstudier gäller inte doktorander.
 • Mooc-kurserna (Massive Open Online Course) är avgiftsfria. Öppna universitetets studieavgift ska betalas först när studenten vill få prestationsanteckningen (studiepoängen) för kursen införd i Helsingfors universitets studieregister. En del mooc-kurser är helt avgiftsfria. Mer information i Studietjänsten: Mooc-kurser | Öppna universitetet
 • öppna universitetets studier är avgiftsfria för personer med tillfälligt skydd som flytt från kriget i Ukraina fram till den 4 mars 2025. Mer information (påfinska): 
 • Anmälan till öppna universitetets studier är bindande. I princip återbetalas studieavgiften inte.
 • Om du dock insjuknar innan studierna börjar och inte kan inleda studierna, gottgörs den del av studieavgiften för kursen som överstiger 75 euro mot sjukskrivningsintyg. Kontakta i så fall öppna universitetet så fort som möjligt: avoin-student@helsinki.fi
 • Det lönar sig i vilket fall som helst att annullera anmälan, eftersom platsen då blir ledig för den som har reservplats. Anmälan ska annulleras per e-post på adressen avoin-student@helsinki.fi.
 • Om Helsingfors universitetet blir tvunget att ställa in undervisningen på grund av att antalet personer som anmält sig eller av någon annan motsvarande orsak är litet, gottgörs studieavgiften i sin helhet.
 • Villkoren för indragning av undervisning som ordnas av samarbetsläroinrättningarna kan variera. Kontrollera villkoren för indragning från läroanstalten i fråga.
Efter anmälan

När du har anmält dig kan du fortsätta till Instruktioner för studerande, som finns i universitetets Studietjänsten. I tjänsten hittar du alla anvisningar som du behöver under studierna. Börja till exempel med dessa: