Öppna uni: Språkkurser

På den här sidan hittar du de öppna språkkurserna vid Helsingfors universitet.
Språkkurser

Vill du lära dig ett nytt språk, repetera det du har lärt dig tidigare eller ta vid där du slutade förra gången?

 

Språk- och kommunikationsstudier (på finska)
  • Muntlig och skriftlig färdighet i det andra inhemska språket
Finska
Börja studera

Bekanta dig med anmälningsanvisningarna och studiepraxisen.