Examen som mål

Man kan inte avlägga examen vid Öppna universitetet, men du kan inkludera dina studier vid Öppna universitetet i en examen. På basis av studier som du har genomfört vid Öppna universitetet kan du söka till examensstudier (den s.k. öppna universitetsleden). Om du söker till universitetsstudier i huvudantagningen kan du också ha nytta av studier vid Öppna universitetet när du förbereder dig inför urvalsprovet. Om du redan har avlagt en lägre högskoleexamen i ett lämpligt område, kan du ha möjlighet att söka direkt till magisterstudier efter att ha genomfört de tilläggsstudier som behövs vid Öppna universitetet.

När man studerar för en examen är det bra att satsa på studieplaneringen redan från början. Organisationsförmåga, goda studiefärdigheter, bra stöd från andra och omsorgsfull tidsplanering hjälper dig att nå dina mål.

  • När du gör upp din studieplan, välj studier som ingår i den examen du vill avlägga.
  • Om du söker till examensstudier på basis av studier vid Öppna universitetet, välj studier som ingår i ansökningsvillkoren.
  • Du kan ta hjälp av ISP-blanketten och en traditionell eller elektronisk kalender när du planerar dina studier.
  • Låt inte dina studier bli föråldrade.

Sök till Helsingfors universitet
Ämnen vid Helsingfors universitet
Studieinfo

Du kan söka till examensstudier vid de flesta av Helsingfors universitets fakulteter på basis av studier vid Öppna universitetet (den s.k. öppna universitetsleden). Du får inte ha en gällande rätt att avlägga examen vid en finländsk högskola. Ansökningstiderna, antagningskriterierna och antalet studerande som antas varierar mellan fakulteterna.

Antagningen sker på basis av de genomförda studiernas omfattning och studieframgången, i allmänhet utan urvalsprov. Rätt att avlägga examen beviljas inte automatiskt, utan beslutet fattas av en fakultet eller ämnesenhet vid universitetet. Det finns endast få platser i öppna universitetsleden.

Studierna som ligger till grund för ansökan ska vara sammanställda till studiehelheter. Studier sammanställs till studiehelheter på begäran.

Mer information om urvalskriterier och hela urvalsprocessen publiceras senast i början av november på Helsingfors universitets nätsidor samt i portalen Studieinfo.fi.

De flesta fakulteterna beviljar studierätt för fristående studier också för sådana ämnen (främst ämnesstudier) som inte erbjuds vid Öppna universitetet. Studierätten för fristående studier är begränsad till en viss studiehelhet eller ett visst eller vissa studieavsnitt.

Studierna är avgiftsbelagda och ger inte rätt till studentförmåner eller till att avlägga examen. Undervisningen ges i allmänhet på dagtid.

Anvisningar för hur man söker till fristående studier finns på fakulteternas webbplatser och fås från studiebyrån.
Fristående studier vid Helsingfors universitet

En universitetsexamen avläggs i två steg. Först avlägger man lägre högskoleexamen, dvs. kandidatexamen, och sedan högre högskoleexamen, dvs. magisterexamen.
Information om examen

Lägre högskoleexamen - kandidatexamen

Kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng och den målsatta tiden för examen är cirka tre år som heltidsstudier.

Studierna vid Öppna universitetet är i huvudsak på kandidatnivå.

Högre högskoleexamen - magisterexamen

Magisterexamen omfattar 120 studiepoäng. Den avläggs på cirka två år efter kandidatexamen.

Öppna universitetet erbjuder enskilda studieavsnitt på magisternivå, främst på sommaren.