Bokslut
Här hittar du Helsingfors universitets bokslut fr.o.m. 2010 och länkar till våra andra publikationer som behandlar ekonomi. Boksluten finns enbart på finska.
Årsöversikt

Det primära syftet med publikationen Årsöversikt är att granska verksamhetsresultaten och måluppfyllelsen vid universitetet med utgångspunkt i universitetets strategi.

Årsöversikt