Universitetets ekonomi

Universitetens resultat mäts bland annat genom antalet examina och publikationer. De utgör grunden för hur mycket finansiering staten beviljar varje enskilt universitet. Utöver basfinansieringen skaffar universitetet extern finansiering från olika källor. Med den finansiering som universitetet skaffar och får genomför det sina grundläggande uppgifter: utbildning, forskning och samverkan med samhället.
Långsiktig och förutsägbar finansiering ger stabilitet

Information på sidan från 2022. Informationen uppdateras nästa gång i maj 2024.

 • Vår andel av den finansiering som universiteten får från undervisnings- och kulturministeriet (UKM) är 25 %.
 • 60 % av verksamheten finansieras med basfinansieringen från UKM.
 • Konkurrensutsatt forskningsfinansiering utgör mer än 240 miljoner euro per år. Av denna utgör internationell finansiering 18 %.
 • Avkastningen från universitetets placeringstillgångar har i genomsnitt varit 11 % årligen (2019–2022).
 • Med avkastningen från donationsmedel finansieras mer än 100 donationsprofessurer.
Omfattande ekonomiskt och samhälleligt inflytande

Nedan ser du några exempel på vad vi åstadkommer med vår finansiering,

Vårt mångsidiga och högklassiga utbildningsutbud når över 80 000 människor
 • Vi har årligen cirka 31 000 examensstuderande och
 • cirka 54 000 studenter i öppna universitetsstudier, fortbildning och studier som kompletterar examen.
 • Av utexaminerade magistrar och doktorer sysselsätts cirka 96 % och cirka 86 % är nöjda med sin examen med tanke på karriären.

I Finland utbildar vi bland annat:

 • 21 % av lärarna inom småbarnspedagogik och klasslärarna
 • 21 % av läkarna och tandläkarna
 • 47 % av de juridiska experterna
 • 48 % av farmaceuterna och provisorerna
 • 100 % av veterinärerna.
Internationell forskning på toppnivå
 • Årligen producerar våra forskare mer än 12 000 publikationer, av vilka cirka 72 % är referentgranskade och 42 % har gjorts genom internationellt samarbete.
 • Publikationernas citeringsgenomslag är 82 % högre än världsmedeltalet.
 • Vi koordinerar 11 av Finlands Akademis 23 spetsforskningsenheter.
 • Vi deltar i fyra av Finlands Akademis tio flaggskeppsprogram.
 • Helsingfors universitet får mer än 30 % av Finlands Akademis finansiering.
 • Cirka 50 % av den ERC-projektfinansiering som EU beviljat har kommit till Helsingfors universitet.
 • Vi har 8 forskningsstationer och forskningsgårdar från Kilpisjärvi till Kenya.
 • Av våra forskare är 18 med på listan över de mest citerade forskarna. Av de finländska universitetsforskare som är med på listan är 39 % från Helsingfors universitet.
För samhällelig bildning och accelerering av hållbar tillväxt

Våra forskare stöder lagstiftningen och deltar aktivt i samhällsdebatten. Helsingfors universitet får cirka 23 000 omnämnanden i internationella medier per år och 13 000 i inhemska medier.

Vi satsar på kommersialisering av forskningen.

 • Årligen görs mer än 100 anmälningar om uppfinningar vid universitetet.
 • Sammanlagt har vi cirka 50 patentfamiljer.
 • Vid Helsingfors universitet har över 25 forskningsbaserade uppstartsföretag grundats. Detta innebär mer än 400 miljoner euro i värde som skapats och över 220 nya arbetsplatser.
 • Vid universitetssjukhuset HUS skapas 1–2 nya forskningsbaserade vårdinnovationer varje vecka. På 10 år har det tagits fram mer än 700 vårdinnovationer.
 • Värdet på vårt företagssamarbete är nästan 20 miljoner euro (2022).

Helsingfors universitets specialuppgifter

Vill du ha materialet på denna sida i presentationsformat?

Om du vill kan du ladda ner innehållet på denna sida i PDF.

Läs mer om vår ekonomi