Helsingfors universitetets vetenskapsstiftelse

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse främjar och understöder unga forskares forskning vid Helsingfors universitet.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att finansiera doktorandanställningar. Stiftelsen grundades i samband med att Helsingfors universitet firade sitt 350-årsjubileum år 1990, och bygger till stor del på donationer från mer än 200 företag och offentliga samfund.

Stadgar för vetenskapsstiftelsen (på finska) finns här.

Sedan 2014 stöder Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse unga forskare genom att bevilja finansiering för 1–4 år så att doktorander ska kunna arbeta inom ramen för ett anställningsförhållande. Vetenskapsstiftelsens doktorandanställningar är avsedda för unga forskare som är i början av sin doktorsutbildning. Utlysning av doktorandanställningar genomförs som ett samarbete mellan HU:s forskarskolor och doktorandprogram.

Doktorandplatser beviljas vartannat år, i allmänhet 10 platser per gång. I mars 2014 beviljades finansiering för 13 doktorandplatser, i december 2015, 2017, 2019 och 2021 för 10 platser.

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelses finansiering 2021

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelses styrelse beviljade 9.12.2021 Helsingfors universitet finansiering för att anställa 10 sökande till doktorandanställningar inom ramen för doktorandprogrammen.

 

Det beviljade anslaget är sammanlagt 1 520 000 euro (456 månadsverken).

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan

Lehikoinen, Mikko, Doktorandprogrammet i språkforskning, 48 mån.

Lönnblad, Riikka, Doktorandprogrammet i juridik, 48 mån.

Wahlsten, Johan, Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring, 48 mån.

 

Naturvetenskapliga forskarskolan        

Harviainen, Juha, Doktorandprogrammet i datavetenskap, 48 mån.

Neimane, Santa, Doktorandprogrammet i atmosfärvetenskaper, 36 mån.

Rawlings, Alexander, Doktorandprogrammet i elementarpartikelfysik och universumvetenskapera, 48 mån.

 

Forskarskolan i hälsoforskning

Eick, Lisa, Doktorandprogrammet i folkhälsovetenskap, 48 mån.

Malmberg, Anni, Doktorandprogrammet i folkhälsovetenskap, 48 mån.

Zheng, Shuyu, Doktorandprogrammet i biomedicin, 36 mån.

 

Mil­jö-, livs­me­dels- och bio­ve­ten­skap­li­ga fors­kar­sko­lan

Thiruvaiyaru, Aditya, Doktorandprogrammet i mikrobiologi och bioteknik, 48 mån.

 

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelses finansiering 2019

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelses styrelse beviljade 3.12.2019 Helsingfors universitet finansiering för att anställa 10 sökande till doktorandanställningar inom ramen för doktorandprogrammen.

Det beviljade anslaget är sammanlagt 1 320 000 euro (396 månadsverken).

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan

Ylva Biri, Doktorandprogrammet i språkforskning, 36 mån.

Aleksi Moine, Doktorandprogrammet i historia och kulturarv, 48 mån.

Naturvetenskapliga forskarskolan

Erone Ghizoni dos Santos, Doktorandprogrammet i geovetenskap, 48 mån.

Elaine Zosa, Doktorandprogrammet i datavetenskap, 36 mån.

Forskarskolan i hälsoforskning

Firas Hamdan, Doktorandprogrammet i läkemedelforskning, 36 mån.

Juan Landoni, Doktorandprogrammet i integrerande biovetenskap, 48 mån.

Jenni Partanen, Doktorandprogrammet i folkhälsovetenskap, 36 mån.

Ibrahim Sultan, Doktorandprogrammet i biomedicin, 36 mån.

Erkka Valo, Doktorandprogrammet i klinisk forskning, 24 mån.

Mil­jö-, livs­me­dels- och bio­ve­ten­skap­li­ga fors­kar­sko­lan

Sonja Saine, Doktorandprogrammet i forskning om wilda organismer, 48 mån.

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelses finansiering 2017

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelses styrelse beviljade 5.12.2017 Helsingfors universitet finansiering för att anställa 10 sökande till doktorandanställningar inom ramen för doktorandprogrammen.

Det beviljade anslaget är sammanlagt 1 413 332 euro (424 månadsverken).

Hu­ma­nis­tisk-sam­hälls­ve­ten­skap­li­ga fors­kar­sko­lan

John Wrigley, Doktorandprogrammet i juridik, 48 kk

Anja Thiede, Doktorandprogrammet i psykologi, lärande och kommunikation, 16 kk

Arto Kekkonen, Doktorandprogrammet i socialvetenskap, 48 kk

Na­tur­ve­ten­skap­li­ga fors­kar­sko­lan

Matias Säppi, Doktorandprogrammet i elementarpartikelfysik och kosmologi, 36 kk

Katerina Chrbolková, Doktorandprogrammet i geovetenskap, 48 kk

Fors­kar­sko­lan i häl­so­forsk­ning

Lee Moon Hee, Doktorandprogrammet i klinisk forskning, 48 kk

Eva Domeneć Moreno, Doktorandprogrammet i integrerande biovetenskap, 48 kk

Tiina Kaarela, Doktorandprogrammet i klinisk veterinärmedicin, 48 kk

Giuliano Didio, Doktorandprogrammet i hjärn- och medvetandeforskning och Doktorandprogrammet i integrerande biovetenskap, 36 kk

Mil­jö-, livs­me­dels- och bio­ve­ten­skap­li­ga fors­kar­sko­lan

Lauri Pulkkinen, Doktorandprogrammet i mikrobiologi och bioteknik, 48 kk

 

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelses finansiering 2015

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelses styrelse beviljade 8.12.2015 Helsingfors universitet finansiering för att anställa 10 sökande till doktorandanställningar inom ramen för doktorandprogrammen.

Det beviljade anslaget är sammanlagt 1 520 000 euro (456 månadsverken).

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan

Daria Kormacheva, Doktorandprogrammet i språkforskning (Doctoral Programme in Language Studies), 80 000 euro (24 mån.)

Petri Roikonen, Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring (Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Changes), 160 000 euro (48 mån.)

Laura Hedlund, Doktorandprogrammet i psykologi, lärande och kommunikation (Doctoral Programme in Psychology, Learning and Communication PsyCo), 160 000 euro (48 mån.)

Forskarskolan i hälsoforskning

Lina Smeds, Doktorandprogrammet i hjärnforskning och medvetandeforskning (Doctoral Programme Brain & Mind B&M), 160 000 euro (48 mån.)

Barun Pradhan, Doktorandprogrammet i biomedicin (Doctoral Programme in Biomedicine), 160 000 euro (48 mån.)

Antto Norppa, Doktorandprogrammet i integrerande biovetenskap (Doctoral Programme in Integrative Life Science), 160 000 euro (48 mån.)

Miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan

Kaisa Rissanen, Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser (Doctoral Programme in Sustainable Use of Renewable Natural Resources AGFOREE), 160 000 euro (48 mån.)

Fanny Groundstroem, Doktorandprogrammet i tvärvetenskaplig miljöforskning (Doctoral Programme in Interdisciplinary Environmental Sciences), 160 000 euro (48 mån.)

 

Naturvetenskapliga forskarskolan

Gowtham Sathyanarayanan, Doktorandprogrammet i materialforskning och nanovetenskap (Doctoral Programme in Materials Research and Nanoscience), 160 000 euro (48 mån.)

Topi Talvitie, Doktorandprogrammet i datavetenskap (Doctoral Programme in Computer Science), 160 000 euro (48 mån.)

 

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelses finansiering 2014

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelses styrelse beviljade 18.3.2014 Helsingfors universitet finansiering för att anställa 13 sökande till doktorandanställningar inom ramen för doktorandprogrammen.

Det beviljade anslaget är sammanlagt 2 026 700 euro (608 månadsverken).

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskarskolan

FM Lasse Lehtonen, Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället, 160 000 euro (48 mån.)

PM Eemeli Hakoköngäs, Doktorandprogrammet i socialvetenskaper, 160 000 euro (48 mån)

MA Satu Kumpulainen, Doktorandprogrammet i psykologi, lärande och kommunikation, 160 000 euro (48 mån.)

MA Anna Kutkina, Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring, 106 700 (32 mån.)

FM Kaisa J. Kortekallio, Doktorandprogrammet i filosofi, konstforskning och samhället, 160 000 euro (48 mån.)

Forskarskolan i hälsoforskning

FM Jonni Hirvonen, Doktorandprogrammet i hjärnforskning och medvetandeforskning, 160 000 euro (48 mån.)

DI Laura Kolsi, Doktorandprogrammet i läkemedelsforskning, 160 000 euro (48 mån.)

PsM Sara Sammallahti, Doktorandprogrammet i klinisk forskning, 160 000 euro (48 mån.)

Master of Bioengineering Zhijia Wang, Doktorandprogrammet i biomedicin, 160 000 euro (48 mån.)

Miljö-, livsmedels- och biovetenskapliga forskarskolan

FM Anna Norberg, Doktorandprogrammet i forskning om vilda organismer, 160 000 euro (48 mån.)

AFM Tuure Parviainen, Doktorandprogrammet i hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser, 160 000 euro (48 mån.)

Naturvetenskapliga forskarskolan

FM Maiju-Lotta Soikkeli, Doktorandprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper, 160 000 euro (48 mån.)

FM Tommi Tenkanen, Doktorandprogrammet i elementarpartikelfysik och universumvetenskaper, 160 000 euro (48 mån.)

Postadress

Helsingfors universitets vetenskapsstiftelse
PB 53
00014 Helsingfors universitet

 

Kontaktpersoner

Stiftelsens ombud
Minna Kontro
02941 23979

Styrelsens sekreterare
Mikko Mäntyniemi
02941 23802

E-post: hy-tiedesaatio@helsinki.fi

 

Styrelsen

Rektor Sari Lindblom, ordförande
Professor Johanna Björkroth
Professor Mika Kivimäki
Verkställande direktör Gunvor Kronman
Direktör Tuuli Kousa
Professor Juhana Aunesluoma
Verkställande direktör Ulla Tuomarla

 

Delegationen (från 1.5.2024)

Verkställande direktör Alexander Bargum, ordförande för Delegationen

Direktör Antti Aarnio
Professor Maija Aksela
JD Heidi Andersson
Generalsekreterare Pekka Aula
Direktör Riikka Heikinheimo
Vice VD Minna Helle
Professor Seppo Honkapohja
VD Liisa Hurme
VMD Jaana Husu-Kallio, vice-ordförande för Delegationen
Kansler Kaarle Hämeri
Iträdande borgmästare Johanna Laisaari                                                                
Professor emerita Anna Mauranen
Styrelsens ordförande Jorma Ollila
VD Susanna Pettersson    
Utvecklingsdirektör Juho Rantala                                      
Generaldirektör Leif Schulman
Styrelsens ordförande, Tiina Tallberg
Professor Hannu Vartiainen
Direktör Mari Walls