Strategi, ekonomi och kvalitet

Helsingfors universitet är en viktig kraft i Finland och internationellt. Universitetets intressen och rättigheter bevakas av rektorn, kanslern och ledningen. Vår strategi framhäver nytänkande, studenternas ställning och en kreativ forskningsmiljö. Vi tar fram lösningar på globala problem i samarbete med våra nuvarande och nya samarbetspartner.
Uni­ver­si­te­tets eko­no­mi