Promotionens jubelår

Vad är en promotion?

Under Promotionens jubelår riktas blickarna mot den finländska festkulturens riktiga pärla, den akademiska promotionen där magistrar och doktorer tar emot sina akademiska insignier i en högtidsakt och fester som pågår under flera dagar. I promotionen har alla som deltar sina egna viktiga roller.

Promotionen har sina rötter i den europeiska universitetstraditionen, men har utvecklats till uttryckligen ett finländskt akademiskt fenomen. Sedan den första promotionen 1643 har promotionen handlat om vetenskap och ett upphöjande i den lärda gemenskapen, men också om konst och jubel.

Promotionen är ett sant mångkonstnärligt evenemang som förenar universitetsgemenskapen över generationsgränserna på ett unikt sätt. Promotionen är således gemenskap, kreativitet, nätverkande, frivilligarbete och en arena för både konstnärliga upplevelser och viktig samhällsdiskussion. För universitetssamfundet är promotionen en återkommande, kollektiv högtid medan den för den enskilda deltagaren är det en unik nyckelupplevelse.

Universitetet känner sin historia men lever inte i det förflutna. Det förflutna lever i oss.

Promotionerna våren 2023

Veterinärmedicinska fakultetens promotion 18–20.5.2023

Det är fakultetens femte promotion - den första ordnades 1965. Vid promotionen promoveras veterinärmedicine doktorer, jubeldoktorer och hedersdoktorer. 

Läs mer om Veterinärmedicinska fakultetens promotion på promotionens egna hemsidor.

Filosofiska fakultetens promotion 25–27.5.2023

I år firas filosofiska fakultetens hundrade promotion! Den första promotionen firades 1643. Vid promotionen promoveras filosofie magistrar, doktorer och hedersdoktorer samt jubelmagistrar och jubeldoktorer.

Läs mer om Filosofiska fakultetens promotion på promotionens egna hemsidor.

Teologiska fakultetens promotion 8–10.6.2023

Det är fakultetens 44:e promotion. Den första promotionen ordnades 1648. Vid promotionen promoveras teologie doktorer, hedersdoktorer och jubeldoktorer.

Läs mer om Teologiska fakultetens promotion på promotionens egna hemsidor.

Juridiska fakultetens promotion 15–17.6.2023

Det är fakultetens elfte promotion. Den första promotionen ordnades 1650. Vid promotionen promoveras juris doktorer och hedersdoktorer.

Läs mer om Juridiska fakultetens promotion på promotionens egna hemsidor.