Den kraftiga ökningen fortsatte: 3 900 sökte till Helsingfors universitets internationella magisterprogram

Sökandena kommer från allt fler håll i världen. Det populäraste programmet var Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability.

Helsingfors universitets internationella magisterprogram har visat sig ha dragningskraft. Sammanlagt 3 899 personer sökte i magisterantagningen vars ansökningstid gick ut fredagen den 11 januari 2019. Det är 33 % mer än i fjol.

Antalet sökande har ökat kraftigt redan två år i rad. De internationella magisterprogrammen reformerades 2017. På två år har antalet ansökningar ökat med 150 %.

Läsårsavgifterna som togs i bruk för sökande från länder utanför EU och EES år 2017 har inte minskat intresset för att studera vid Helsingfors universitet. Antalet sökande minskade i någon mån endast det första året efter att avgifterna tagits i bruk.

– En del studenter värdesätter vår utbildning mer än tidigare på grund av läsårsavgifterna. De europeiska studenterna kan uppleva att de får gratis tillgång till en utbildning som kostar till exempel 15 000 euro per läsår, säger Sini Saarenheimo, chef för Helsingfors universitets ansökningsservice.

Andelen sökande från länder utanför EU och EES var 63 % (2018: 58 %). Innan läsårsavgifterna infördes kom cirka tre fjärdedelar av ansökningarna från länder utanför EU och EES. Andelen finländare var 24 procent (2018: 28 %).

Intresse för att lösa globala problem

Universitetet fick in ansökningar från 130 länder. Näst efter Finland kom de flesta ansökningarna från Nigeria, Ghana och Indien.

Flest ansökningar, 317 st., fick programmet Master’s Programme in Environmental Change and Global Sustainability. Andraplatsen tog Master’s Programme in Data Science med 278 ansökningar. På tredje plats kom Master’s Programme in Global Politics and Communication med 269 ansökningar.

I antagningen var det även möjligt att ansöka till Helsingfors universitets första internationella kandidatprogram, Bachelor of Science. Antagningen kompletteras senare, eftersom en del av sökandena söker till programmet via gemensam ansökan.

81 procent av de avgiftsskyldiga sökandena ansökte även om stipendium.

Ansökningarnas kvalitet är viktig

Under de senaste åren har Helsingfors universitet satsat på att öka antalet internationella studenter. För att öka vetskapen om utbildningsprogrammen och studierna vid Helsingfors universitet används bland annat digital, riktad marknadsföring.

Sini Saarenheimo gläder sig över att programmen intresserar allt fler studenter. Utöver antalet sökande är ansökningarnas kvalitet av största vikt.

– Eftersom vårt mål är att locka till oss de bästa möjliga studenterna, söker vi hela tiden efter sätt att få in ansökningar av allt högre kvalitet, säger Saarenheimo.

Besluten om vilka studenter som antas och beviljas stipendier fattas i månadsskiftet mars–april, varefter studenterna meddelar huruvida de tar emot studieplatsen. Studierna börjar hösten 2019.

Närmare information om antalet sökande publiceras vecka 3

Läs mer om studier vid Helsingfors universitet

Mer information ges av:

Ansökningsservicens chef Sini Saarenheimo
sini.saarenheimo@helsinki.fi, tfn 050 448 0840