Studera för världens bästa

Studera för världens bästa
Sök till Helsingfors universitets svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram, och Bachelor’s Programme in Science -kandidatprogrammet mellan 18.3−1.4.2020.
Sök till Helsingfors universitets svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram, och Bachelor’s Programme in Science -kandidatprogrammet mellan 18.3−1.4.2020.

Studera för världens bästa

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Vår undervisning baserar sig på forskning som görs i en internationell atmosfär. Tillsammans söker vi lösningar på problem som berör oss alla, eftersom vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Välkommen att studera för världens bästa vid Helsingfors universitet!

Om universitetet, studierna och Helsingfors

Helsingfors universitet är en uppskattad och bra plats att studera. På de studerandes egna instruktionssidor hittar du information om påbörjande av studierna och annan nyttig service riktad till studerande. Bekanta dig också med studiemiljön, universitetes olika campus och besökmålen vid Helsingfors universitet.

Kontakta oss

Kontaktinformation till fakulteterna och olika serviceenheter.