Grattis till våra nya studerande

Grattis till våra nya studerande
Välkommen till Helsingfors universitet! Läs hur du kan påbörja dina studier på ett smidigt sätt och bekanta dig med instruktioner för studerande.
Välkommen till Helsingfors universitet! Läs hur du kan påbörja dina studier på ett smidigt sätt och bekanta dig med instruktioner för studerande.

Om universitetet, studierna och Helsingfors

Helsingfors universitet är en uppskattad och bra plats att studera. På de studerandes egna instruktionssidor hittar du information om påbörjande av studierna och annan nyttig service riktad till studerande. Bekanta dig också med våra studerande, universitetets olika campus och andra besökmål och Helsingfors stad. Välkommen till Helsingfors universitet!

Studera för världens bästa

Vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Vår undervisning grundar sig på forskning som görs i en internationell omgivning.

Bekanta dig med oss

Information för studiehandledare, ämneslärare och alla andra som är intresserade av att studera vid Helsingfors universitet. Utöver utbildningar som leder till examen erbjuder vi också ett mångsidigt urval av undervisning som är öppen för alla. Ansökningsservicen betjänar dig i alla frågor kring ansökningen till Helsingfors universitet.

Doktorandutbildning

Doktorandutbildningen vid Helsingfors universitet ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.