Studera vid Helsingfors universitet

Sök nu till våra kandidat- och magisterprogram. Den gemensamma ansökan stängs 3.4.2019 kl 15:00.

Studera för världens bästa

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Vår undervisning baserar sig på forskning som görs i en internationell atmosfär. Tillsammans söker vi lösningar på problem som berör oss alla, eftersom vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Sök nu till våra svensk- och finskspråkiga kandidat- och magisterprogram. Den gemensamma ansökan stängs 3.4.2019 kl 15:00. Välkommen att studera för världens bästa vid Helsingfors universitet!

Om universitetet, studierna och Helsingfors

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Bekanta dig med universitetet, studierna och Helsingfors. Hitta Instruktioner för nya studerande.

Kontakta oss

Kontaktinformation till fakulteterna och olika serviceenheter.