Studera vid Helsingfors universitet

Deltar du i urvalsprov? Läs viktig information om urvalsproven, t.ex. exakta uppgifter om provsalarna. Vi önskar alla lycka till i urvalsprovet!

Studera för världens bästa

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Vår undervisning baserar sig på forskning som görs i en internationell atmosfär. Tillsammans söker vi lösningar på problem som berör oss alla, eftersom vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Välkommen att studera för världens bästa vid Helsingfors universitet!

Om universitetet, studierna och Helsingfors

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Bekanta dig med universitetet, studierna och Helsingfors. Hitta Instruktioner för nya studerande.

Kontakta oss

Kontaktinformation till fakulteterna och olika serviceenheter.