Högskoledagen 29.10.2020

Högskoledagen 29.10.2020
Vilka studier har Uni att erbjuda på svenska? Hur är det att studera vid Uni? Delta i den virtuella Högskoledagen!
Vilka studier har Uni att erbjuda på svenska? Hur är det att studera vid Uni? Delta i den virtuella Högskoledagen!

Studera för världens bästa

Vid Helsingfors universitet studerar du vid ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet där vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Också vår undervisning grundar sig på vetenskaplig forskning. Välj din favorit från vårt breda utbud med kandidat- och magisterprogram ock sök när ansökan är öppen. Du kan också söka till vår doktorandutbildning. Dessutom erbjuder vi undervisning som är öppen för alla. Bekanta dig med vårt hela utbildningsutbud!

Sök till våra internationella program

Vill du avlägga en kandidat- eller magisterexamen på engelska? Sök till kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science eller våra internationella magisterprogram. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2021 är 1.12.2020 kl. 08:00 – 15.1.2021 kl. 15:00.

Om universitetet, studierna och Helsingfors

Helsingfors universitet är en uppskattad och bra plats att studera. På de studerandes egna instruktionssidor hittar du information om påbörjande av studierna och annan nyttig service riktad till studerande. Bekanta dig också med våra studerande, universitetets olika campus och andra besöksmål och Helsingfors stad. Välkommen till Helsingfors universitet!

Bekanta dig med oss

Information för studiehandledare, ämneslärare och alla andra som är intresserade av att studera vid Helsingfors universitet. Utöver utbildningar som leder till examen erbjuder vi också ett mångsidigt urval av undervisning som är öppen för alla. Ansökningsservicen betjänar dig i alla frågor kring ansökningen till Helsingfors universitet.

Doktorandutbildning

Doktorandutbildningen vid Helsingfors universitet ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.