STU­DE­RA VID HELSING­FORS UNI­VER­SI­TET!

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Bekanta dig med universitetet, studierna och Helsingfors. Hitta Instruktioner för nya studerande.

VAR EN AV DE BÄSTA. STUDERA VID HELSINGFORS UNIVERSITET.

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Vår undervisning baserar sig på forskning som vi gör i en internationell atmosfär. Tillsammans letar vi efter lösningar på globala problem. Hitta de program som intresserar dig och läs mer om dina favoriter i vårt omfattande utbildningsutbud. Välkommen att studera vid Helsingfors universitet!

Kontakta oss

Kontaktinformation till fakulteterna och olika serviceenheter.