Studera för världens bästa

Studera för världens bästa
Mer än 32 500 sökte till Helsingfors universitet via gemensamma ansökan som avslutades den 1.4.2020. Tack till alla sökande!
Mer än 32 500 sökte till Helsingfors universitet via gemensamma ansökan som avslutades den 1.4.2020. Tack till alla sökande!

Studera för världens bästa

Vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Vår undervisning grundar sig på forskning som görs i en internationell omgivning.

Om universitetet, studierna och Helsingfors

Helsingfors universitet är en uppskattad och bra plats att studera. På de studerandes egna instruktionssidor hittar du information om påbörjande av studierna och annan nyttig service riktad till studerande. Bekanta dig också med studiemiljön, universitetets olika campus och besökmålen vid Helsingfors universitet.

Kontakta oss

Kontaktinformation till fakulteterna och olika serviceenheter.