Sök till Helsingfors universitet

Sök till Helsingfors universitet
Vill du avlägga en magisterexamen i en internationell och mångvetenskaplig miljö? Sök till våra internationella magisterprogram 3.12.2019–10.1.2020.
Vill du avlägga en magisterexamen i en internationell och mångvetenskaplig miljö? Sök till våra internationella magisterprogram 3.12.2019–10.1.2020.

Studera för världens bästa

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Vår undervisning baserar sig på forskning som görs i en internationell atmosfär. Tillsammans söker vi lösningar på problem som berör oss alla, eftersom vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Välkommen att studera för världens bästa vid Helsingfors universitet!

Sök till våra internationella program

Vill du avlägga en kandidat- eller magisterexamen på engelska? Sök till kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science eller de internationella magisterprogrammen. Ansökningstiden för studier som inleds hösten 2020 är 3.12.2019 kl. 08:00 – 10.1.2020 kl. 15:00.

Om universitetet, studierna och Helsingfors

Helsingfors universitet är en uppskattad och bra plats att studera. På de studerandes egna instruktionssidor hittar du information om påbörjande av studierna och annan nyttig service riktad till studerande. Bekanta dig också med studiemiljön, universitetes olika campus och besökmålen vid Helsingfors universitet.

Kontakta oss

Kontaktinformation till fakulteterna och olika serviceenheter.