Sök till Helsingfors universitet

Sök till Helsingfors universitet
Ansökan till våra internationella magisterprogram har avslutats och vi lockade ett rekordantal ansökningar. Ett varmt tack till alla sökande!
Ansökan till våra internationella magisterprogram har avslutats och vi lockade ett rekordantal ansökningar. Ett varmt tack till alla sökande!

Studera för världens bästa

Vid Helsingfors universitet studerar du vid ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet där vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Också vår undervisning grundar sig på vetenskaplig forskning. Välj din favorit från vårt breda utbud med kandidat- och magisterprogram ock sök när ansökan är öppen. Du kan också söka till vår doktorandutbildning. Dessutom erbjuder vi undervisning som är öppen för alla. Bekanta dig med vårt hela utbildningsutbud!

Om universitetet, studierna och Helsingfors

Helsingfors universitet är en uppskattad och bra plats att studera. På de studerandes egna instruktionssidor hittar du information om påbörjande av studierna och annan nyttig service riktad till studerande. Bekanta dig också med våra studerande, universitetets olika campus och andra besöksmål och Helsingfors stad. Välkommen till Helsingfors universitet!

Bekanta dig med oss

Information för studiehandledare, ämneslärare och alla andra som är intresserade av att studera vid Helsingfors universitet. Utöver utbildningar som leder till examen erbjuder vi också ett mångsidigt urval av undervisning som är öppen för alla. Ansökningsservicen betjänar dig i alla frågor kring ansökningen till Helsingfors universitet.

Doktorandutbildning

Doktorandutbildningen vid Helsingfors universitet ges vid universitetets fyra forskarskolor som har 32 doktorandprogram sammanlagt.