STU­DE­RA VID HELSING­FORS UNI­VER­SI­TET

Ansökningstid till de internationella magisterprogrammen är 3.12.2018-11.1.2019.

STUDERA FÖR VÄRLDENS BÄSTA.

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Vår undervisning baserar sig på forskning som görs i en internationell atmosfär. Tillsammans letar vi efter lösningar på problem som berör oss alla, eftersom vi tror på vetenskapens kraft att förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Välkommen att studera vid Helsingfors universitet!

Information om universitetet, studierna och Helsingfors.

Helsingfors universitet är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Bekanta dig med universitetet, studierna och Helsingfors. Hitta Instruktioner för nya studerande.

Kontakta oss

Kontaktinformation till fakulteterna och olika serviceenheter.