4 246 nya studenter antogs till Helsingfors universitet

Sammanlagt 32 541 sökte till Helsingfors universitet i vårens gemensamma ansökan, vilket betyder att 13,0 % av de sökande kom in. De populäraste ansökningsmålen var juridik, psykologi och medicin.

Den gemensamma ansökan gäller både kandidatprogrammen och de finsk- och svenskspråkiga magisterprogrammen. Till kandidatprogrammen sökte 31 192 personer, och av dem antogs 3 866. Antagningsprocenten till kandidatprogrammen var 12,4.

De populäraste ansökningsmålen vid Helsingfors universitet var juridik, psykologi och medicin, när populariteten mäts som antalet sökande i förhållande till antalet nybörjarplatser. Ökningen i antalet sökande till kandidatprogrammen var störst i fråga om Statsvetenskapliga och Humanistiska fakultetens utbildningsprogram samt kandidatprogrammet i skogsvetenskaper och klasslärarutbildningen.

På grund av de utmaningar som orsakats av covid-19-pandemin beviljade Finlands regering extra finansiering till Helsingfors universitet för att öka antalet nybörjarplatser med 428 platser hösten 2020. De nya studieplatserna lades till vid olika ansökningsmål, de flesta vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och vid Pedagogiska fakulteten inom småbarnspedagogik.

– Varma gratulationer till alla som fått en studieplats! Vi gör allt vi kan för att studiestarten ska bli smidig, även om undervisningen på höstterminen till stora delar fortfarande ordnas på distans. Universitetet följer noggrant hur epidemin utvecklas och i närundervisningen iakttar vi säkerhetsavstånd i undervisningslokalerna, säger utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta vid universitetets Undervisnings- och studentservice.

Erfarenheterna av de digitala urvalsproven nyttjas i fortsättningen

På grund av coronapandemin ordnades urvalsproven huvudsakligen som digitala prov i två delar. Kvoten i betygsantagningen höjdes också för ett stort antal ansökningsmål. Andelen nya studenter som antogs på basis av betyg var 61 procent.

De digitala urvalsproven krävde att man vid universitetet i ilfart tog i bruk ett flertal nya program och system. Vi ordnade också olika stödtjänster för dem  som deltog i urvalsproven, bland annat en telefontjänst som deltagarna kunde ringa till för tekniskt stöd. Det visade sig vara en oersättlig servicekanal.

– Vi kommer i framtiden att dra nytta av erfarenheterna med de digitala urvalsproven, men liknande prov kommer inte att ordnas under normala omständigheter, säger ansökningsservicens chef Sini Saarenheimo.

De sökande kan läsa antagningsresultaten i den riksomfattande tjänsten Studieinfo. Ta emot din studieplats senast den 22 juli före kl. 15.00.

Antagningsstatistiken för varje fakultet publiceras under juli månad. 

Mer information ges av:

Sini Saarenheimo, chef för Helsingfors universitets ansökningsservice:
sini.saarenheimo@helsinki.fi, tfn 050 448 0840

Läs mer:

Helsingfors universitet får nästan 450 nybörjarplatser till
Helsingfors universitet är allt mer attraktivt – mer än 32 500 sökande i den gemensamma ansökan

Välkommen till Helsingfors universitet!

Vi har sammanställt ett informationspaket till nya studerande med en hälsning av rektorn och information om hur du inleder studierna smidigt. På samma ställe hittar du också tjänster och möjligheter som Helsingfors universitet erbjuder dig och dina närmaste.

Intresserad av studier som är öppna för alla?

Utöver utbildningar som leder till examen erbjuder Helsingfors universitet även ett stor utbud av studier som är öppna för alla samt mångsidiga möjligheter till självstudier. Läs mer om studieutbudet: