Grattis nya studerande!

Onneksi olkoon uudet kandit 2017

Det är dags att glädjas efter en tung vår! Du har fått en studieplats vid ett mångvetenskapligt toppuniversitet. Bekanta dig med rektorns hälsning och de ärenden som det lönar sig att sköta innan dina studier börjar hösten 2020. Vi berättar också hur du kan påbörja dina studier redan nu och vad som väntar dig i höst. Dessutom hittar du information på de tjänster och möjligheter vi erbjuder dig och dina närmaste. Välkommen till Helsingfors universitet!

Gratulerar! Du har gjort ett utmärkt val att söka till Helsingfors universitet, och det är en ära och en glädje att få önska dig välkommen till vår akademiska gemenskap.

Vid Helsingfors universitet är vi övertygade om att vetenskapen kan förändra attityder, människor och samhället – för världens bästa. Det exceptionella läget som världen befinner sig i just nu visar att universitetsforskningen är viktigare än någonsin. Vårt mål är att ta fram kunskap som bidrar till hållbara lösningar på globala problem.

När du studerar hos oss kan du tillgodogöra dig vår högkvalitativa forskning som har placerat oss i den främsta procenten bland världens universitet. Den starka kopplingen mellan forskning och undervisning säkerställer lärandets höga kvalitet.

Målet med universitetsstudierna är att du genast från och med kandidatstudierna ska förstå, tillägna dig och tillämpa ett vetenskapligt tänkesätt. Vetenskaplig forskning tar reda på och genererar ny kunskap. Det vetenskapliga tänkandet formar inte världen enligt våra önskemål, utan strävar efter att ta reda på sanningen med hjälp av kritiskt och rationellt tänkande. Många av våra magisterprogram har en koppling till forskning som behövs för att bygga en bättre och mer hållbar värld. Du kommer att lära dig av och arbeta med forskare i världsklass. Du blir specialist inom ditt område och utvecklar din förmåga att greppa breda helheter, förvärva och analysera information och komplexa inbördes förhållanden och deras konsekvenser. Du får förutsättningar att söka svar och lösningar för världens bästa.

Trots det exceptionella världsläget hoppas jag att du kan känna dig entusiastisk inför dina kommande studier, men jag vill också påminna dig om att du ska ta dig tid att växa som människa. Fritidsaktiviteter är en viktig del av ditt studieliv. Bekanta dig med studentföreningarnas verksamhet och ägna dig åt hobbyer och vänner. Efter arbetsintensiva perioder behöver du tid att återhämta dig. Se därför till att du hittar en balans mellan studier och fritid. Studielivet ska alltså inte bara handla om att plugga utan också om att ha ett socialt liv och knyta kontakter.

Varför ska vi bry oss om att växa som människor? Till de grundvärderingar som styr vårt 380 år gamla universitet hör tanken om bildning. Kunskap är viktigt, men det är också viktigt att kunna visa empati och uppskattning. Jag hoppas att du lär dig den sanna innebörden av ordet bildning under din tid vid universitetet.

Jag hoppas snart kunna hälsa dig välkommen till våra campus i Helsingfors. Allt gott och sköt om dig tills dess!

Vänliga hälsningar

Sari Lindblom
Rektor vid Helsingfors universitet

Kom ihåg att göra följande innan din introduktionsvecka börjar:

Helsingfors universitet följer noggrant situationen förorsakad av coronaviruset (COVID-19) och agerar enligt myndigheternas föreskrifter. Det viktigaste är vår personals och våra studerandes hälsa. Du kan följa situationen på Helsingfors universitets webbplats.

En egen instruktionssida för coronakommunikationen har skapats på webbplatsen Instruktioner för studerande under rubriken Coronaviruset och studierna – frågor och svar. Du hittar också en sida med information om coronaviruset för nya studerande.  Sidorna uppdateras när ny information är tillgänglig.

Efter att du har fått en studieplats hos oss får du också information genom t.ex. nyhetsbrev som skickas till dig. Nedan räknar vi upp sådant som är kopplat till studiestarten och som hjälper dig att komma igång i höst.

Introduktionen och tutorerna

Introduktionsveckan ordnas en vecka före läsårets början. Då blir du bekant med universitetet och introducerad i de viktigaste funktionerna. Introduktionsveckans program vid din fakultet hittar du i Instruktioner för studerande. Varje ny studerande som inleder sina studier i höst har en egen tutorgrupp. Tutorgruppen leds av en äldre studerande (tutor) vid samma fakultet. Du träffar din tutor senast i början av introduktionsveckan. På grund av situationen med coronaviruset ordnas orienteringsveckan hösten 2020 antigen helt eller delvis på distans.       

Under första veckan i september bär universitetets studenter och anställda Ask me-pins

Universitetet väntar redan på dig! Vi vill vara säkra på att dina första veckor vid universitetet går så bra som möjligt. Vi hoppas att du inte är rädd att fråga oss om vad som helst som du funderar över. Under din första vecka av studier kommer den rosa Ask me -logon att leda dig till hjälp med dina frågor!

Du kan spana in den på universitetets Instagram @universityofhelsinki 31.8.-4.9. #askme #wearehelsinkiuni

Gu­lis­vec­kan

Höstens traditionella studentevenemang, öppningskarnevalen och Gulisäventyret, måste inhiberas på grund av coronaviruset. Höstens tomrum ersättades med Gulisveckan, som ordnas helt och hållet på distans 21-25.9.2020. Syftet med Gulisveckan är att ge gulnäbbarna möjlighet att bekanta sig med HUS verksamhet, studentföreningarna och universitetsaktörerna på ett enkelt och tryggt sätt- utan att glömma trevligheter!

Tankehörnan
Tankehörnan i Helsingfors centrum är en öppen mötesplats för vetenskapen och stadens invånare. Programmet byggs upp kring olika vetenskapsteman och enskilda evenemang och tar upp både universitetets mångsidiga forskning och dagsaktuella frågor. Välkommen att följa diskussionerna på plats eller via nätet!

Helsinki Think Company – insikter genom samarbete
Helsinki Think Company är en företagsam mötesplats där studerande, forskare och andra entreprenörssinnade kan knyta kontakter och skapa nätverk. Think Company är verksam på alla fyra campus. Här kan du ordna och delta i evenemang, föra fram dina idéer och få feedback på dem!

Karriärservice
Du kan vända dig till Helsingfors universitets karriärservice från det första studieåret ända till ett år efter examen. Din egen karriärväg utkristalliserar sig under studiernas gång. Karriärservicen erbjuder studerandena vägledning, råd, utbildning och också information om möjligheter i arbetslivet.

Grattis också till föräldrarna och andra närstående till alla dem som fick studieplats! Universitetsstudierna innebär en ny period i studentens liv, men ofta också i de närståendes. Helsingfors universitet är ett bra val av studieplats. Vi stöder studenten på många sätt under studiernas gång, till exempel genom att erbjuda handledning, rådgivning, högklassig hälsovård vid Studenternas Hälsovårdstiftelse (SHVS), förmånliga studentrestauranger och en trygg studiemiljö. Trots att de som inleder sina studier är vuxna eller unga vuxna kan närstående personer stödja dem under studierna.

För att den nya livsperioden ska vara en intressant möjlighet för alla att utvecklas erbjuder Helsingfors universitet också olika studiemöjligheter som är öppna för alla. Det lönar sig att ta en titt på dessa, vare sig du är den som har fått studieplats eller en närstående.

Om du har frågar gällande ansökan eller hur att ta emot studieplatsen, kontakta ansökningsservicen.

Nyttiga länkar:

Börjar du dina studier i det engelskspråkiga kandidatprogrammet Bachelor's Programme in Science eller i en av de internationella magisterprogrammen med undervisning på engelska? Då hittar du information just till dig på de följande sidorna: