Opintoja maksutta, olkaa hyvät!

Osa Avoimen yliopiston kesän ja syksyn 2020 opinnoista on poikkeuksellisesti kaikille maksuttomia. Maksuttomat opinnot löydät tältä sivulta.

Poikkeustilanteessa meistä monen on täytynyt löytää elämään uudenlaista sisältöä, kenties jopa uutta suuntaa. Jotta uuden oppiminen olisi mahdollista kaikille, tarjoamme osan kesän ja ensi syksyn opinnoistamme poikkeuksellisesti maksutta kaikille. Tarjolle on valittu erityisesti sellaisia opintoja, joihin voidaan ottaa mukaan kaikki halukkaat ja joiden avulla voi tulla tutuksi eri tieteenalojen kanssa.  

Tältä sivulta löydät kaikille maksuttomien opintojemme tarjonnan. Tarjonta voi täydentyä kesän ja syksyn mittaan. Toivottavasti löydät omasi! 

Maksuttomat opinnot kesällä 2020
Maksuttomat opinnot syksyllä 2020

Maksuttomat opinnot kesällä 2020 

Jos olet lukiolainen, löydät erityisesti lukiolaisille soveltuvat opinnot tarjonnasta ♦ -merkillä varustettuina. 

Mooc (massive open online course) tarkoittaa verkkokurssia, joka on kaikille avoin ja osallistujamäärältään rajoittamaton. 

Elämänkatsomustieto
Johdatus elämänkatsomustietoon 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op 

Fysikaalisten tieteiden koulutusohjelma
Fysiikkaa luonnontieteilijöille 5 op ♦

Historian koulutusohjelma  
Kriisiytyvä maailma 5 op   

Johtaminen
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

Kasvatustieteiden koulutusohjelma 
Kasvatustieteen erikoiskurssi I: Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus 5 op, mooc  

Psy­ko­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma 
Johdatus neuropsykologiaan 5 op
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op
Johdatus kehityspsykologiaan 5 op
Johdatus persoonallisuuspsykologiaan 5 op
Hyvinvoinnin ja terveyden psykologia 5 op 

Maatalous-, ympäristö-, ja luonnonvaraekonomia
Cost-Benefit Analysis 5 cr, mooc

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma 
Lukiomatematiikan kertaus 2 op ♦  

Menetelmäopinnot
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1)  5 op, mooc 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op, mooc

Oikeustieteelliset opinnot 
Grundkurs i juridik 5 sp ♦ 

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Kriisiviestintä ja johtaminen 5 op

Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 1)  5 op, mooc 
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen (osa 2) 5 op, mooc

Sukupuolentutkimus
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op
Sukupuoli, politiikka ja yhteiskunta 5 op

Taloustieteen koulutusohjelma  
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 2 5 op
Makrotaloustieteen erikoiskurssi 3: Talouskriisit 5 op, mooc ♦
Kansantalouden tilinpito 5 op, mooc 
Rahoituksen taloustieteen erikoiskurssi 1: Rahoitusmarkkinat 5 op

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma 
Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja: 
Ohjelmoinnin perusteet (Python) 5 op, mooc ♦ 
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 5 op, mooc ♦ 
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op, mooc
Introduction to Programming 5 cr, mooc
Advanced Course in Programming 5 cr, mooc
Tietokantojen perusteet 5 op, mooc
Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op ♦
Tietokoneen toiminnan jatkokurssi 3 op 
Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja: 
Data Analysis with Python 5 cr, mooc
DevOps with Docker 1-3 cr, mooc 
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, mooc 
Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, mooc ♦    
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc ♦
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 8 op, mooc
Full Stack Web Development 3 -8 cr, mooc
Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 1-10 op
Full Stack Web Development Project 1-10 cr
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op, mooc  

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma 
Johdatus yhteiskunnallisen muutoksen tutkimukseen II 5 op
Globaali taloudellinen muutos 5 op
Maailmanpolitiikka: historiallinen perspektiivi 5 op
Poliittiset liikkeet: Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja lobbaus 5 op
Uskomukset, asenteet ja kosmologiat 5 op
Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot 5 op
Medical Anthropology 5 cr
Kylmä sota: Kriisiytyvä maailma 5 op 

Maksuttomat opinnot syksyllä 2020  

Listausta on päivitetty viimeksi 27.7.2020.

Jos olet lukiolainen, löydät erityisesti lukiolaisille soveltuvat opinnot tarjonnasta ♦ -merkillä varustettuina. 

Mooc (massive open online course) tarkoittaa verkkokurssia, joka on kaikille avoin ja osallistujamäärältään rajoittamaton. 

Historian koulutusohjelma  
Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op 
Uuden ajan alku I 2 op (tutustumiskurssi) ♦
Uuden ajan alku I 5 op, mooc 

Kasvatustieteiden koulutusohjelma
Johdatus kasvatustieteisiin 5 op 
Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op  

Kotimaisten kielten ja kulttuurien koulutusohjelma
Romanien historiaa 5 op

Kulttuurien tutkimuksen koulutusohjelma
Johdatus taidehistorian opintoihin 2 op
Suomen ja lähialueiden arkeologia 2 op / 5 op, mooc 

Maantieteen koulutusohjelma
Maantiede tieteenalana 5 op

Matemaattisten tieteiden koulutusohjelma
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
Matematiikkaa kaikkialla, osa 1 1 op
Matematiikkaa kaikkialla, osa 2 2 op
Matematiikkaa kaikkialla, osa 3 3 op
Tilastotiede ja R tutuksi I 5 op
Tilastotiede ja R tutuksi II 5 op  

Politiikan ja viestinnän koulutusohjelma
Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet 5 op (Huom! Maksuttomia paikkoja on rajoitetusti.)

Psy­ko­lo­gian kou­lu­tus­oh­jel­ma 
Johdatus kognitiiviseen psykologiaan 5 op 

Sosiaalitieteiden koulutusohjelma
Johdatus sosiaalitieteisiin 5 op
Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan 5 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osa 1 5 op, mooc
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen osa 2 5 op, mooc

Taiteiden tutkimuksen koulutusohjelma
Estetiikan perusteet 5 op
Johdatus yleiseen kirjallisuustieteeseen 5 op 

Taloustieteen koulutusohjelma
Taloustieteen perusteet 5 op 

Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelma

Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja: 
Ohjelmoinnin perusteet (Python) 5 op, mooc ♦
Ohjelmoinnin perusteet (Java) 5 op, mooc ♦ 
Ohjelmoinnin jatkokurssi (Python) 5 op, mooc
Ohjelmoinnin jatkokurssi (Java) 5 op, mooc 
Introduction to Programming 5cr, mooc
Advanced Course in Programming 5 cr, mooc 
Tietokantojen perusteet 5 op, mooc
Tietokoneen toiminnan perusteet 2 op, mooc

Tietojenkäsittelytieteen aineopintoja: 
Data Analysis with Python 5 cr, mooc
DevOps with Docker 1-3 cr, mooc 
DevOps with Kubernetes 5 cr 
Elements of AI: Tekoälyn perusteet 2 op, mooc
Elements of AI: Introduction to AI 2 cr, mooc ♦   
Elements of AI: Grunderna i artificiell intelligens 2 sp, mooc ♦
Full Stack -websovelluskehitys 3 - 8 op, mooc
Full Stack Web Development 3 -8 cr, mooc
Full Stack -websovelluskehitys harjoitustyö 1-10 op
Full Stack Web Development Project 1-10 cr 
Functional Programming I 5 cr
Web-palvelinohjelmointi Java 5 op, mooc
Tietorakenteet ja algoritmit I 5 op
Cyber Security Base: Introduction to Cyber Security 1 cr    
Cyber Security Base: Securing Software 3 cr       
Cyber Security Base: Course Project I 1 cr  
Big Data Platforms 5 cr       

Tietojenkäsittelytieteen muita opintoja:
Tietokone työvälineenä 1 op
Computing Tools for CS Studies 1 cr

Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelma
Eriarvioisuuden monet muodot. Tutustuminen yhteiskunnallisen muutoksen ohjelman tieteenaloihin 1 op 

Ympäristö- ja elintarviketalouden koulutusohjelma
Ympäristötaloustieteen johdantokurssi 3 op, mooc