Kontinuerligt lärande

Kaksi opiskelijaa sohvalla läppärit edessään

Vi har ett mångsidigt utbud av MOOCs och andra inlärningsmöjligheter

Vid Helsingfors universitet erbjuds utöver utbildningar som leder till examen ett mångsidigt urval av undervisning som är öppen för alla och möjligheter till självstudier. Med hjälp av vårt mångsidiga utbud kan du skaffa dig tilläggsutbildning, utvecklas professionellt eller studera sådant som intresserar dig. Möjligheter till livslångt lärande erbjuds som öppna onlinekurser, dvs. MOOC:s (Massive Open Online Courses), Öppna universitetets kurser och fortbildning samt ett flertal öppna vetenskapsevenemang vid Tankehörnan och på universitets olika campus.

Universitetsutbildning för alla

Universitetsstudier och -undervisning erbjuds i flera olika former riktade till olika målgrupper. För gymnasieelever ordnas orienteringskurser, studier i vetenskapsfostran erbjuds för personer i olika åldrar och Studia Generalia-föreläsningarna passar för den breda allmänheten. Helsinki Summer School erbjuder internationella kurser på sommaren – kommersiell utbildning och utbildning som svarar på arbetslivets behov erbjuds av Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+. Vid Öppna universitetet kan vem som helst genomföra kurser och studiehelheter i enlighet med universitets krav. Tankehörnans dörrar och tankar är öppna för alla.