Över hundra nya studeranden till campus Gumtäkt via Öppna universitetet

I år påbörjar sammanlagt 105 nya datavetenskapsstuderanden sina studier vid Helsingfors universitet efter intag via den öppna kanalen. Antalet är en femtedel högre än förra året.

Antalet studeranden som ansökt om examensstudierätt via den öppna kanalen har stigit jämnt redan i flera år på campus Gumtäkt. Denna höst är ökningen 19 % jämfört med förra året.

Traditionellt har studeranden antagits antingen på basen av urvalsprov eller gymnasiebetyg. Kanalen från Öppna universitetet är en ny möjlighet. Studeranden kan t.ex. antagas genom att de slutför en viss mängd studier som enskilda kurser med tillräckligt goda vitsord. Om de har slutfört tillräckligt många kurser kan de ansöka om studierätt och få den.

Det är också möjligt att ansöka till studier i datavetenskap via den öppna kanalen genom att slutföra gratis MOOC-kurser (massive open online course) som är öppna för alla. Ett exempel på en sådan kurs är den mycket populära webbkursen Elements of AI, som HU har förverkligat i samarbete med Reaktor. 

Detta har möjliggjorts via projektet Digital Education for All, som erbjuder det första årets universitetskurser i datavetenskap öppet för allmänheten. I år fick vi 17 nya studeranden via Defa-kanalen. Trots att projektet avslutades sommaren 2021 kommer de öppna MOOC-kurserna och Defa-kanalen att fortsätta som hittills.    

 

Mera information: