Nya studenter: Hjärtligt välkomna till vårt universitet!

Helsingfors universitets starka dragningskraft fortsätter med över 30 000 sökande i vårens gemensamma ansökan. Av dessa antogs 4000. De populäraste ansökningsmålen var juridik och medicin. Av dem som sökte till ett magisterprogram riktade sig nästan hälften till det nya magisterprogrammet för utveckling av hälsovården.

Helsingfors universitet var igen i år Finlands populäraste högskola mätt i både det totala antalet sökande i vårens gemensamma ansökan och antalet förstahandsansökningar. Antalet sökande i den gemensamma ansökan ökade med 1,5 procent från i fjol, vilket visar att dragningskraften hos Helsingfors universitet fortfarande är mycket stark. 

I den gemensamma ansökan antogs 4000 nya studenter till Helsingfors universitet. Kandidatprogrammen hade ca 27 300 sökande varav 13,1 procent fick studieplats. Antalet sökande till de svensk- och finskspråkiga magisterprogrammen uppgick i sin tur till 3 200 varav 13,7 procent antogs.

– Inspirerad och stolt hälsar jag er, våra nya studenter, välkomna till vårt universitet! Grattis till studieplatsen – ni har förtjänat den genom ert hårda arbete och er beslutsamhet. Detta nya skede i ert liv öppnar dörren till otaliga möjligheter och nya utmaningar, säger rektor Sari Lindblom

– Kom samtidigt ihåg att studier vid ett universitet är mer än bara att genomföra kurser. Det är en resa till självkännedom och personlig tillväxt. Vänd er modigt till era lärare och handledare när ni behöver stöd. Vi finns här för er. 

Helsingfors universitet och dess gemenskap har bidragit till att skapa framtiden och ändra världen i mer än 380 år. Universitetet vill fortsätta att erbjuda studenten de bästa verktygen för studierna och livet. 

– Vi uppmuntrar våra studenter att tänka självständigt, bedöma kritiskt och vara kunniga medborgare. Vi strävar efter att stödja våra studenters utveckling och ge dem färdigheter att skapa förändring i samhället. Vårt universitet är en mångkulturell och internationell gemenskap där studenter får träffa jämnåriga från olika kulturer och bakgrunder. Denna mångfald öppnar nya synvinklar för dem och främjar internationell förståelse. Samtidigt förbereder den studenterna för det globala arbetslivet och ger dem värdefulla möjligheter till nätverkande, säger rektor Sari Lindblom. 

Juridik och medicin de populäraste ansökningsmålen 

De populäraste kandidatprogrammen vid Helsingfors universitet var juridik, medicin och psykologi när populariteten mäts som antalet sökande i förhållande till antalet nybörjarplatser. Populärast bland magisterprogrammen var det nya magisterprogrammet för utveckling av hälsovården. Drygt 1 400 personer sökte till programmet, vilket är nästan hälften av alla sökande till magisterprogrammen vid Helsingfors universitet. 

Antalet sökande till kandidatprogrammen ökade mest inom det svenskspråkiga utbildningsprogrammet för rättsnotarie som genomförs i Vasa. Programmet hade mer än dubbelt så många sökande som året innan.   

Via öppna universitetsleden, det vill säga studier vid öppna universitetet, sökte 229 personer till Helsingfors universitet av vilka 141 antogs. I öppna universitetsleden var kandidatprogrammet för datavetenskap populärast med 61 sökande. Med den öppna universitetsleden avses ansökan om en plats som examensstuderande på basis av studier som genomförts vid öppna universitetet. 

Via antagningen av överflyttande studenter antogs 78 av 138. Antagningen av överflyttande studenter är avsedd för studenter som vill byta högskola eller utbildning. Då överförs studierätten från den ena högskolan till den andra eller från den ena utbildningen till den andra. 
 
Sökresultaten för Helsingfors universitets 35 internationella magisterprogram publicerades redan i april. Till de internationella magisterprogrammen antogs 1 312 nya studenter av totalt 7 116 sökande. De sökande kom från så många som 148 länder.  

De sökande kan läsa antagningsresultaten i den riksomfattande tjänsten Studieinfo. De sökande ska ta emot sin studieplats senast 14.7.2023 före kl. 15.00. Antagningen från reservplatser fortsätter till 1.8.2023. 

Mer detaljerad antagningsstatistik publiceras i början av vecka 28 på antagningsservicens webbsida

Viktiga länkar för nya studenter

Sommarens studieutbud vid öppna universitetet
 

Den gemensamma ansökan totalt 

 • sökande 30414 
 • antagna studenter 4011
 • antagningsprocent 13,2 

    
Kandidatprogram  

 • sökande 27 290 
 • antagna studenter 3572 
 • antagningsprocent 13,1 

Magisterprogram  

 • sökande 3 206 
 • antagna 439 
 • antagningsprocent 13,7 

Flerformsutbildningen för lärare inom småbarnspedagogik

 • sökande 364 
 • antagna studenter 80 
 • antagningsprocent 22 

Antagna via öppna universitetsleden: 141 
Antagna via antagningen av överflyttande studenter: 78