1 300 sökande antogs till Helsingfors universitets internationella magisterprogram

De internationella magisterprogrammen som börjar hösten 2023 lockade totalt 7 000 sökande med omkring 150 olika nationaliteter.

I ansökningsomgången som avslutades i januari 2023 ansökte totalt 7 116 personer från 148 olika länder till Helsingfors universitets 35 internationella magisterprogram*. Alla sökande har informerats om antagningens resultat per e-post.

Studieplatser erbjöds till 18 procent av de sökande, det vill säga totalt 1 312 nya studenter antogs till de internationella magisterprogrammen. Studenterna som antogs till de internationella programmen är både från Finland och från andra håll i världen.

Av dem som antogs till programmen kommer 76 procent från utlandet och 60 procent från andra än EU- och EES-länder. Utöver Finland kom flest antagna studenter från Kina, Bangladesh, Sri Lanka och Pakistan.

De som antagits ska ta emot den erbjudna studieplatsen senast 14.7.2023.

 *Till magisterprogrammet International Business Law antogs inga nya studenter i den här ansökningsomgången.

Ytterligare information

Antagningsstatistik

Mottagande av studieplatsen

Välkomstsida med rektorns hälsning till nya magisterstudenter år 2023 (på engelska) Welcome 2023 Master’s students