Över 30 000 sökande till Helsingfors universitet i högskolornas gemensamma ansökan

Det mest populära ansökningsmålet var utbildningsprogrammet för rättsnotarie. Det nya magisterprogrammet för utveckling av hälsovården var det överlägset mest populära magisterprogrammet.

I den gemensamma ansökan till högskolorna sökte 30 400 personer till Helsingfors universitet. Till kandidatprogrammen sökte 27 300 personer och till magisterprogrammen 3 200 personer. Ansökningstiden gick ut den 30 mars 2023.

Helsingfors universitet har år efter år varit sökandenas främsta ansökningsmål. För denna ansökan bekräftas saken senare, men dragningskraften hos Helsingfors universitet verkar fortsättningsvis vara mycket stark.

– Ett varmt tack för ert förtroende! Vi gör allt vi kan för att vårt universitet ska vara det bästa stället att studera. Jag önskar er alla lycka och framgång i antagningen, säger rektor Sari Lindblom.

Det mest populära ansökningsmålet var utbildningsprogrammet för rättsnotarie (undervisning på finska i Helsingfors) med sammanlagt 3 574 sökande. Det näst populäraste var utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på finska) med 3 364 sökande och det tredje var kandidatprogrammet i psykologi med 2 910 sökande.

Nästan 1 500 personer sökte till det nya magisterprogrammet för utveckling av hälsovården

Helsingfors universitets magisterprogram lockade 3 206 sökande. Det mest populära ansökningsmålet var det nya magisterprogrammet för utveckling av hälsovården med 1 444 sökande. Det näst populäraste var utbildningsprogrammet för provisorexamen med 288 sökande och det tredje var magisterprogrammet i psykologi med 233 sökande.

Det nya utbildningsprogrammet för utveckling av hälsovården som börjar vid Medicinska fakulteten hösten 2023 fick ett utmärkt mottagande. Nästan 1 500 personer sökte till programmet, vilket är nästan hälften av alla sökande till magisterprogrammen vid Helsingfors universitet.

– Finland behöver social- och hälsovårdsexperter som har förmåga att utveckla hälso- och sjukvården så att den fungerar bättre. I branschen behövs dessutom experter för krävande sakkunnig-, forsknings- och chefsuppdrag. Jag är väldigt glad över att programmet redan under sitt första år fick ett så bra mottagande, säger prodekanus Anu-Katriina Pesonen som är ordförande för programmets berednings- och planeringsgrupp.

Öppna universitetsleden är ett alternativ för betygsantagningen och urvalsprovet

Genom den öppna universitetsleden som inte omfattas av den gemensamma ansökan sökte 229 personer. Populärast var kandidatprogrammet i datavetenskap som hade 61 sökande. Näst mest sökande hade utbildningsprogrammet för rättsnotarie med 53 sökande. Med den öppna universitetsleden avses ansökan om en plats som examensstuderande på basis av studier som genomförts vid öppna universitetet.

Det pedagogiska området utvidgade i år antagningen via öppna universitetsleden. Den öppna universitetsleden inom det pedagogiska området är en del av den gemensamma ansökan. Inom det pedagogiska området börjar den öppna universitetsleden bli ett verkligt alternativ för antagning på basis av betyg och urvalsprovet. Till exempel vid lärarutbildningar har 10 procent av platserna för lämplighetsprovet reserverats för sökande via den öppna universitetsleden. Det pedagogiska området vid Helsingfors universitet fick 207 ansökningar genom den öppna universitetsleden.

– Fint att så många sökte via den öppna universitetsleden! För den sökande är det bra att det finns flera alternativa sätt att söka till universitetet. Om den sökande inte kommer in genom betygsantagningen eller VAKAVA-provet går det istället för ett mellanår att genomföra studier vid öppna universitet och på så sätt också främja sin kommande examen. Den öppna universitetsleden är ett verkligt alternativ till andra leder, säger Anu Laine som är ordförande för nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området.

Antalet sökande och nybörjarplatser enligt ansökningsmål publiceras på universitetets webbplats i morgon fredagen den 31 mars 2023. En mer ingående statistik över könsfördelningen, språkfördelningen, antalet förstagångssökande och antalet förstahandssökande i de olika utbildningarna sammanställs nästa vecka och publiceras på samma webbsida.

Mer information ges av