Kontaktuppgifter

Medicinska fakulteten finns i Mejlans i Helsingfors västra innerstad med goda kommunikationer. Fakultetskansliet ligger i byggnaden Biomedicum på adressen Haartmansgatan 8.

Du kan använda HRT:s ruttguide för att planera din rutt.

Biomedicum 1
Haartmansgatan 8 (PB 63)
00014 Helsinginfors universitet

Biomedicum 2
Stockholmsgatan 8 B (PB 20)
00014 Helsinginfors universitet

Haartman-institutet
Haartmansgatan 3 (PB 21)
00014 Helsinginfors universitet

Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar
Haartmansgatan 1 (PB 41)
00014 Helsinginfors universitet

Avdelningen för rättsmedicin
Haartmansgatan 3 (PB 21)
00014 Helsinginfors universitet

Växel
02941 911

Helsingfors universitets förvaltnings- och stödtjänster finns vid Universitetsservicen. Kontaktuppgifterna till de lokala tjänsterna för fakultetens personal finns i Flamma (logga in med ditt användarnamn vid universitetet).

Personal- och ekonomiärenden

Biomedicum, 3 vån.
Haartmansgatan 8 (PB 63)
00014 Helsingfors universitet

Tel. 0294 1911 (växel)

Öppet mån–fre kl. 9–15

An­sök­nings­ser­vicen

Om du planerar att söka in för att bli examensstuderande får du råd och hjälp av Helsingfors universitets ansökningsservice.

Stu­di­e­råd­giv­ning

Studentservicen i Mejlans betjänar Medicinska fakultetens studenter.

Mejlans
Biomedicum 1, 3. vån.
Haartmansgatan 8 (PB 63) 
00014 Helsingfors universitet

meilahti-student@helsinki.fi
meilahti-specialist@helsinki.fi (yr­kes­in­rik­tad på­bygg­nads­ut­bild­ning)
meilahti-phd@helsinki.fi (doktorsutbildning)

Universitetets karriärservice tillhandahåller tjänster relaterade till arbetsliv och sysselsättning.

Om du behöver tjänster relaterade till studentutbyte och utbytesprogram kan du kontakta Mobilitetsservicen.

Campusbiblioteket i Mejlans (Terkko)
Haartmansgatan 4 (PB 61)
00014 Helsingfors universitet

Tel. 02941 26643

Universitetets kommunikation förmedlar information om forskning och annat aktuellt som berör universitetsvärlden. Vi hjälper journalister och massmedia att hitta rätt kontaktperson eller forskare för en intervju. Vi erbjuder media fotografier för användning och ordnar evenemang och möten.

Letar du efter en expert att intervjua?

Kontakta våra kommunikationsexperter.